Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowne wzrosty stanów wody

IMGW-PIB OSTRZEGA: Gwałtowne wzrosty stanów wody/1, zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Koprzywianki. od 11:00/01.07.2024 do 21:00/01.07.2024. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Komunikat jest ważny od 01-07-2024 08:54:00 do 02-07-2024 21:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania