Niesłyszący

Zwrot podatku akcyzowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

 

Wójt Gminy Wiślica informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Wiślica, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminach:

 

  • od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. wraz z fakturami VAT lub ich kopiami (oryginał faktury do wglądu) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
  • od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. wraz z fakturami VAT lub ich kopiami (oryginał faktury do wglądu) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

 

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

  • 1-30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1-31 października 2014 r.  w przypadku złożenia wniosku w  drugim terminie

 

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2014 r.  - 86 l

Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2014 r.  - 0,95 zł [1]

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2014 r. - 81,70 zł

 

Wnioski należy składać w w/w terminach w Urzędzie Gminy Wiślica w pokoju nr 1.

 

Dodatkowe informacje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępne są na stronie internetowej: www.minrol.gov.pl


[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1408)