Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Zwrot podatku akcyzowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

 

Wójt Gminy Wiślica informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Wiślica, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminach:

 

  • od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. wraz z fakturami VAT lub ich kopiami (oryginał faktury do wglądu) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
  • od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. wraz z fakturami VAT lub ich kopiami (oryginał faktury do wglądu) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

 

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

  • 1-30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1-31 października 2014 r.  w przypadku złożenia wniosku w  drugim terminie

 

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2014 r.  - 86 l

Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2014 r.  - 0,95 zł [1]

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2014 r. - 81,70 zł

 

Wnioski należy składać w w/w terminach w Urzędzie Gminy Wiślica w pokoju nr 1.

 

Dodatkowe informacje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępne są na stronie internetowej: www.minrol.gov.pl


[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1408)