Niesłyszący

Ostrzeżenie: Susza hydrologiczna

W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach, na obszarze zlewni Pilicy od zb. Sulejów spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Komunikat jest ważny od 04-07-2024 07:44:00 do 14-07-2024 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania