Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowny wzrost stanów wody

Świętokrzyskie, Zlewnia Pilicy, gwałtowne wzrosty stanów wody. W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w rzekach spodziewane są lokalne wzrosty poziomu wody. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

Komunikat jest ważny od 07-07-2024 12:53:00 do 08-07-2024 10:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania