Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowne wzrosty stanów wody

Świętokrzyskie, zlewnie Nidy do ujścia Czarnej Nidy, Czarnej Nidy, Czarnej (Staszowskiej) wraz ze zb. Chańcza, Kamiennej wraz ze zb. Brody Iłżeckie, Świśliny. W konsekwencji prognozowanych silnych opadów deszczu wraz z burzami na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne. Na mniejszych ciekach oraz w zlewniach zurbanizowanych punktowo może zostać przekroczony stan ostrzegawczy.

Komunikat jest ważny od 07-07-2024 13:22:00 do 08-07-2024 10:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania