Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowny wzrost stanów wody

Świętokrzyskie, dopływy Wisły, gwałtowne wzrosty stanów wody. W konsekwencji prognozowanych silnych opadów deszczu wraz z burzami na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne. Na mniejszych ciekach oraz w zlewniach zurbanizowanych punktowo może zostać przekroczony stan ostrzegawczy.

Komunikat jest ważny od 07-07-2024 13:04:00 do 08-07-2024 10:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania