Niesłyszący

Budowa hali widowiskowo - sportowej w Wiślicy

POL_województwo_świętokrzyskie_COA.svg.png  herb_wislica_small.png

 

Przy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy ul. Podwale w Wiślicy zostanie wybudowana hala widowiskowo - sportowa. 

hala.png

Zakres robót obejmuje: budowę budynku hali sportowej, budowę łącznika komunikacyjnego oraz łącznika z istniejącą szkołą podstawową mieszczącego sale: bilardową, tenisa stołowego, siłowni, sali fitness, sali ćwiczeń oraz zaplecze hali: szatni, magazynu sprzętu sportowego, łazienek, WC. Ponadto w zakres robót wchodzi zagospodarowanie terenu przyległego do hali.

Przewidywanym efektem użytkowym dla sportu i społeczności lokalnej będzie:

- zapewnienie odpowiedniego standardu zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych (SKS, UKS) dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum,

- udostępnienie obiektu mieszkańcom gminy Wiślica oraz sąsiednich gmin w celu organizacji wolnego czasu, upowszechnianie zdrowego trybu życia poprzez uprawianie piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, bilardu, kulturystyki, aerobiku,

- udostępnienie obiektu miejscowym klubom sportowym i stowarzyszeniom w celu przeprowadzania treningów, rozgrywek, turniejów, spotkań, prób, itp.

Roboty budowlane będą prowadzone etapowo. Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji: październik 2014. Zakończenie: listopad 2016.