Niesłyszący

Uwaga !!! Producenci owoców i warzyw

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 30.08.2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 932/2014  z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiające nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014 (Dz. U. UE L 259 z 30.08.2014 r., str. 2).

pdf ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014 (.pdf)

Maksymalne stawki wsparcia dla owoców i warzyw objętych w/w rozporządzeniem   w przypadku wycofania ze sprzedaży z przeznaczeniem na cele bezpłatnej dystrybucji kształtują się jak niżej:

Kod CN

Produkt

Maksymalne wsparcie (EUR/100 kg)

0702 00 00

Pomidory

27,45

0706 10 00

Marchew

12,81

0704 90 10

Kapusta

  5,81

0709 60 10

Słodka papryka

44,40

0704 10 00

Kalafior i brokuły głowiaste

15,69

0707 00 05

Ogórki

24,00

0707 00 90

Korniszony

24,00

0709 51 00

Grzyby z rodzaju Agaricus

43,99

0808 10

Jabłka

16,98

0808 30

Gruszki

23,85

0809 40 05

Śliwki

34,00

0810 20, 0810 30 i  0810 40

Owoce miękkie

12,76

0806 10 10

Winogrona stołowe, świeże

39,16

0810 50 00

Owoce kiwi

29,69