Niesłyszący

Wybory Samorządowe 2014

 

Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Kielcach I o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego - doc

Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Kielcach I o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów  i prezydentów na obszarze województwa świętokrzyskiego - doc


Wyniki Wyborów Samorządowych 2014 r.

1. Wybory do Rady Gminy Wiślica- pdf

2. Wybory Wójta Gminy Wiślica - pdf


 

 

INFORMACJA

 

 

W związku z brakiem możliwości wydrukowania zbiorczych protokołów z wyborów do Rady Gminy Wiślica i Wójta Gminy Wiślica w uzgodnieniu z Gminną Komisją Wyborczą w Wiślicy została przedłużona przerwa w ustalaniu wyników wyborów do dnia 18 listopada 2014 r., godz. 6.00.

Sekretarz Gminy

/-/ Jacek Balicki

 


Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Wiślicy z dnia 17 listopada  2014 r. w sprawie zarządzenia przerwy - pdf


WYKAZ TELEFONÓW

 1. Wojewódzka Komisja Wyborcza w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 ,tel. 41 342 17 22, 41 342 14 92;
 2. Powiatowa Komisja Wyborcza w Busku-Zdroju, Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15 tel. 41 378 30 51 w.240; 41 370 50 40;
 3. Gminna Komisja Wyborcza w Wiślicy, Urząd Gminy w Wiślicy, Wiślica, ul. Okopowa 8 tel. 413690904
 4. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach, Dyrektor Delegatury: Adam Michcik, Adres: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,  bud. A, pok. 243, telefony:  (41) 34-213-59; (41) 34-212-02, e - mail: , fax: (41) 34-475-87;
 5. Komisarz Wyborczy w Kielcach II, Artur Grzegorz ADAMIEC - Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, Siedziba: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 (budynek ,,A" Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego) II piętro, pok. 243, 25-516 KIELCE, tel. (41) 344-55-52, fax. (41) 344-75-87

Informujemy, że dyżur w naszym Urzędzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów w dniach 15-16 listopada 2014 będzie pełniony:

15 listopada 2014r. (sobota)

Urząd

w godz.: 8:00 – 12:00

tel. stacjonarny: 41 369 09 00, 41 379 21 06

fax.: 41 369 09 01, 41 379 21 28

 

16 listopada 2014r. (niedziela)

Urząd 

w godz.: 5:00 – do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z wyborami na terenie gminy Wiślica

tel. stacjonarny: 41 369 09 00, 41 379 21 06

fax.: 41 369 09 01, 41 379 21 28

Ewidencja ludności

w godz.: 7:00 – 21.00

tel. stacjonarny: 41 369 09 14, 41 379 20 18

fax.: 41 369 09 01, 41 379 21 28

 

URZĘDNIK WYBORCZY

w godz.: 5:00 – do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z wyborami na terenie gminy Wiślica

Imię i nazwisko Jacek Balicki

tel. służbowy: 41 369 09 02

tel. komórkowy: 507143255

tel. domowy: jw

fax.: 41 369 09 01, 41 379 21 28

e-mail: 

KOORDYNATOR GMINNY

Imię i nazwisko: Łukasz Czajor

tel. służbowy: 41 369 09 03

tel. komórkowy: 515 277 601

tel. domowy: jw

e-mail: 

 

 


Dyżury

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

w dniach 15 - 16.11.2014

 

L.p

Data

Godziny

 1.  

15.11

800-1200

 1.  

16.11

700-

do zakończenia wyborów

 

Poza w/w godzinami dyżur telefoniczny pełni Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Wiślicy pod nr telefonu 41 379 86 25.

 


Znak: OR. 502.2.18.2014

INFORMACJA
o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

W dniu 16 listopada 2014 roku. tj. w dniu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze działające na terenie Gminy Wiślica rozpoczną pracę o godzinie 6.00.

Lokale głosowania, w tym dniu będą otwarte w godzinach 7.00 – 21.00.

Sekretarz Gminy Wiślica

/-/ Jacek Balicki


Informator Wyborczy - pdf

Informator w wersji uproszczonej, przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - pdf

Informator w Polskim Języku Migowym dla osób z niepełnosprawnością słuchową: http://www.pelnosprawnywyborca.firr.org.pl/?p=78


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

w Gimnazjum w Wiślicy

Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy, adres siedziby ul. Okopowa 27.

 1. Przewodniczący: Ireneusz Władysław Skiba, zam. Gorysławice
 2. Zastępca Przewodniczącego: Grzegorz Stefan Kamiński , zam. Wiślica

Członkowie:

 1. Henryk Franciszek Kaczmarczyk, zam. Wiślica
 2. Karina Katarzyna Czyżyńska, zam. Jurków
 3. Jan Dynia, zam. Wawrowice
 4. Barbara  Jadwiga Jędryczkowska – Jarosz, zam. Wiślica
 5. Izabela Aneta Wartnik, zam. Kuchary
 6. Aleksandra Grażyna Głowacka, zam. Gorysławice
 7. Danuta Jasińska, zam. Wiślica

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.                                                                       

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

w Gimnazjum w Wiślicy

/ Ireneusz Władysław Skiba /

 


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2

w Szkole Podstawowej w Wiślicy

Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Szkole Podstawowej w Wiślicy, adres siedziby ul. Podwale 1.

 1. Przewodniczący: Anna Kafara, zam. Wiślica
 2. Zastępca Przewodniczącego: Konrad Piwowarczyk, zam. Gorysławice

Członkowie:

 1. Katarzyna Anna Wiek, zam. Wiślica
 2. Ilona Maria Sikora, zam. Łatanice
 3. Klaudia Pienias, zam. Górki
 4. Kamil Bekier, zam. Jurków
 5. Zbigniew Mieczysław Zgrzywa, zam. Kuchary
 6. Iwona Prząda, zam. Koniecmosty
 7. Anna Karolina Haruza, zam. Koniecmosty

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Szkole Podstawowej w Wiślicy przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.                                                                

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2

w Szkole Podstawowej w Wiślicy

/ Anna Kafara /

 


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym

Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym 63 a.

 1. Przewodniczący: Andrzej Roman Siemieniec, zam. Kobylniki
 2. Zastępca Przewodniczącego: Katarzyna Justyna Zych, zam. Skorocice

Członkowie:

 1. Łukasz Stanisław Kaleta, zam. Gorysławice
 2. Marzena  Stanisława Gaweł, zam. Łatanice
 3. Nina Kucięba, zam. Hołudza
 4. Mariusz Pawelec, zam. Łatanice
 5. Damian Przemysław Bednarczyk, zam. Chotel Czerwony
 6. Stanisław Marian Krzak, zam. Chotel Czerwony
 7. Monika Janina Sułek, zam. Wiślica

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.                                                                   

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym

/ Andrzej Roman Siemieniec /

 


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4

w Domu Strażaka w Szczerbakowie

Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Domu Strażaka w Szczerbakowie 104.

 1. Przewodniczący: Krzysztof Widłak, zam. Sielec
 2. Zastępca Przewodniczącego: Aneta Cegielska, zam. Kuchary

Członkowie:

 1. Sylwester Tadeusz Lasak, zam. Szczerbaków
 2. Sylwia Kamila Kucięba, zam. Szczerbaków
 3. Paulina Pienias, zam. Górki
 4. Krystyna Kaleta, zam. Górki
 5. Dominik Kamil Kaczmarczyk, zam. Wiślica
 6. Mariusz Mateusz Kaleta, zam. Chotel Czerwony
 7. Leokadia  Cieślak, zam. Szczytniki

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Szczerbakowie 104 przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.                                                                     

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4

w Szczerbakowie

/ Krzysztof Widłak /

 


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5

w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych

Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych 41.

 1. Przewodniczący: Barbara Maria Głombińska, zam. Skotniki Górne
 2. Zastępca Przewodniczącego: Adam Mieczysław Gaweł, zam. Skorocice

Członkowie:

 1. Karolina Ewelina Lis-Kłys, zam. Sielec
 2. Dorota Czerw, zam. Skorocice
 3. Katarzyna Zdzisława Śliz, zam. Jurków
 4. Agata Karolina Tomasik, zam. Wiślica
 5. Jacek Stanisław Milewski, zam. Skotniki Górne
 6. Grzegorz Dynia, zam. Skotniki Dolne
 7. Danuta Renata Grigo, zam. Skorocice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych przeprowadzi głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.                                                             

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5

w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych

/ Barbara Maria Głombińska /

 


OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Wiślicy
z dnia 23 października 2014 r.

o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy Wiślica
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Wiślicy podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Wiślica:

 

1. KRZAK Stanisław Zygmunt, lat 63, wykształcenie wyższe, zam. Busko-Zdrój, nie należy do partii politycznej

zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA"

 

2. LASAK Andrzej Franciszek, lat 44, wykształcenie wyższe, zam. Szczerbaków, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL

 

3. SOLARSKI Andrzej Zdzisław, lat 43, wykształcenie Wyższe, zam. Wiślica, nie należy do partii politycznej

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA I NOWOCZESNA GMINA WIŚLICA

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Wiślicy

/-/ Małgorzata Boberek

 


OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Wiślicy
z dnia 22 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Wiślica
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Wiślicy podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

 

Okręg Wyborczy Nr 1

1. WIEK Jarosław Jerzy, lat 54, zam. Gorysławice

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. KOCHAŃSKI Stanisław Jan, lat 54, zam. Gorysławice

zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14

3. KABAT Lesław Krzysztof, lat 51, zam. Gorysławice

zgłoszony przez KWW NASZ GŁOS W POWIECIE - lista nr 15

4. KUCHARSKA Ewa, lat 41 , zam. Gorysławice

zgłoszona przez KWW GOSPODARNA I NOWOCZESNA GMINA WIŚLICA - lista nr 16

 

Okręg Wyborczy Nr 2

1. KUCIĘBA Leszek Marek, lat 55, zam. Kobylniki

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. KALETA Kazimierz, lat 64, zam. Kobylniki

zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14

3. MALARA Krzysztof Mariusz, lat 41, zam. Kobylniki

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA I NOWOCZESNA GMINA WIŚLICA - lista nr 16

 

Okręg Wyborczy Nr 3

1. PIASECKI Andrzej, lat 51, zam. Wiślica

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. GOCYK Jacek, lat 49, zam. Wiślica

zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14

3. SOLARSKI Andrzej Zdzisław, lat 43, zam. Wiślica

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA I NOWOCZESNA GMINA WIŚLICA - lista nr 16

 

Okręg Wyborczy Nr 4

1. MASTERNAK Barbara, lat 60, zam. Jurków

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. BORZĘCKI Stanisław Piotr, lat 66, zam. Jurków

zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14

3. PIOTROWSKI Szczepan Józef, lat 35, zam. Jurków

zgłoszony przez KWW NASZ GŁOS W POWIECIE - lista nr 15

4. BORZĘCKI Robert, lat 38, zam. Jurków

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA I NOWOCZESNA GMINA WIŚLICA - lista nr 16

 

Okręg Wyborczy Nr 5

1. KOPCIARA Jarosław Marek, lat 48, zam. Kuchary

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. KRZYŻAK Jan Andrzej, lat 58, zam. Kuchary

zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14

3. HARUZA Artur Jan, lat 45, zam. Wiślica

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA I NOWOCZESNA GMINA WIŚLICA - lista nr 16

 

Okręg Wyborczy Nr 6

1. KSIĄŻEK Jan, lat 55, zam. Ostrów

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. MĄCZNIK Wiesław Zdzisław, lat 55, zam. Wawrowice

zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14

 

Okręg Wyborczy Nr 7

1. NOWAK Anna, lat 44, zam. Gluzy

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. WNUK Andrzej, lat 45, zam. Gluzy

zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14

3. PAŁACZYŃSKA Izabela Maria, lat 38, zam. Hołudza

zgłoszona przez KWW GOSPODARNA I NOWOCZESNA GMINA WIŚLICA - lista nr 16

 

Okręg Wyborczy Nr 8

1. DYBAŁA Zbigniew, lat 48, zam. Chotel Czerwony

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. KACZMARCZYK Zdzisław, lat 53, zam. Chotel Czerwony

zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

3. JAROS Henryk, lat 59, zam. Chotel Czerwony

zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14

4. ZAŁĘCKA Barbara Elżbieta, lat 43, zam. Chotel Czerwony

zgłoszona przez KWW GOSPODARNA I NOWOCZESNA GMINA WIŚLICA - lista nr 16

 

Okręg Wyborczy Nr 9

1. STRZELECKA Zofia Adela, lat 51, zam. Łatanice

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. TAŁAJ Henryka, lat 61, zam. Łatanice

zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

3. IGNACAK Henryk Józef, lat 64, zam. Łatanice

zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14

4. BŁASZCZYK Dawid Józef, lat 23, zam. Łatanice

zgłoszony przez KWW GOSPODARNA I NOWOCZESNA GMINA WIŚLICA - lista nr 16

5. KRZAK Celina Barbara, lat 53, zam. Łatanice

zgłoszona przez KWW CELINA KRZAK - lista nr 18

 

Okręg Wyborczy Nr 10

1. STOJEK Jan Władysław, lat 57, zam. Górki

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. NOWAK Tadeusz, lat 70, zam. Górki

zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14

3. DRUCH Bożena Jadwiga, lat 53, zam. Górki

zgłoszona przez KWW GOSPODARNA I NOWOCZESNA GMINA WIŚLICA - lista nr 16

 

Okręg Wyborczy Nr 11

1. KUCIĘBA Stanisław Zbigniew, lat 49, zam. Szczerbaków

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. FILOSEK Sylwester, lat 50, zam. Szczerbaków

zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14

 

Okręg Wyborczy Nr 12

1. GRUCHAŁA Kazimierz Marek, lat 53, zam. Szczytniki

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. PRZĘZAK Grzegorz Władysław, lat 53, zam. Szczytniki

zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14

3. SADOWSKA Dorota, lat 41, zam. Szczytniki

zgłoszona przez KWW SKOTNIKI GÓRNE RAZEM - lista nr 17

 

Okręg Wyborczy Nr 13

1. JAWORSKI Włodzimierz Edward, lat 53, zam. Skotniki

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. BYSTRZANOWSKI Stanisław, lat 64, zam. Skotniki Dolne

zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14

 

Okręg Wyborczy Nr 14

1. KRAWIEC Jerzy Adam, lat 48, zam. Skotniki Górne

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. SZOSTAK Marcin Adrian, lat 29, zam. Skotniki Górne

zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14

3. JAGUŚ Czesław Edward, lat 45, zam. Skotniki Górne

zgłoszony przez KWW SKOTNIKI GÓRNE RAZEM - lista nr 17

 

Okręg Wyborczy Nr 15

1. KUCIĘBA Andrzej Bogusław, lat 48, zam. Skorocice

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. SYGUT Robert, lat 48, zam. Skorocice

zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14

3. DZIADEK Wioletta Barbara, lat 40, zam. Skorocice

zgłoszona przez KWW GOSPODARNA I NOWOCZESNA GMINA WIŚLICA - lista nr 16

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

/-/ Małgorzata Boberek

PDFOBWIESZCZENIE_lisy_kand-2.pdf (137,85KB)


Wiślica 2014-10-22

Znak: OR. 502.2.13.2014

 

I N F O R M A C J A

DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

 

               Informuję, że pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r. odbędzie się  24.10.2014 roku, o godz. 8.30 w Domu Strażaka w Wiślicy. Na pierwszym posiedzeniu komisja winna ująć w porządku obrad następujące sprawy:

1.  wybór ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcy,

2. omówienie swoich zadań i trybu pracy, a także obowiązków i uprawnień członków,

3. ustalenie zadań do dnia wyborów, w tym związanych z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów,

4. zapoznanie się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządzenia planu pracy.

W związku z powyższym proszę o obowiązkową obecność na w/w posiedzeniu.

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

 


UCHWAŁA

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W WIŚLICY

z dnia 22 października 2014 r.

 

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt. 2, § 2 i § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.  Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia na terenie gminy Wiślica wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.  powołuje się obwodowe komisje wyborcze w następujących składach osobowych:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy, ul. Okopowa 27

 

1. Henryk Franciszek Kaczmarczyk, zam. Wiślica, Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke 

2. Karina Katarzyna Czyżyńska, zam. Jurków, Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Głos w Powiecie

3. Jan Dynia, zam. Wawrowice, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

4. Ireneusz Władysław Skiba, zam. Gorysławice, Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

5. Barbara  Jadwiga Jędryczkowska – Jarosz, zam. Wiślica, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6. Izabela Aneta Wartnik, zam. Kuchary, Komitet Wyborczy Samoobrona

7.Aleksandra Grażyna Głowacka, zam. Gorysławice, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8. Danuta Jasińska, zam. Wiślica, Komitet Wyborczy Wyborców „W jedności siła”

9.Grzegorz Stefan Kamiński, zam. Wiślica, osoba wskazana przez Wójta

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Szkole Podstawowej w Wiślicy, ul. Podwale 1

 

1. Katarzyna Anna Wiek, zam. Wiślica, Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina – Nasz Wybór

2. Ilona Maria Sikora, zam. Łatanice, Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

3. Klaudia Pienias, zam. Górki, Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Powiatu

4. Kamil Bekier, zam. Jurków, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

5. Zbigniew Mieczysław Zgrzywa, zam. Kuchary, Komitet Wyborczy Samoobrona

6. Iwona Prząda, zam. Koniecmosty, Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

7. Anna Kafara, zam. Wiślica, Komitet Wyborczy Wyborców „W jedności siła”

8. Anna Karolina Haruza, zam. Koniecmosty, Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarna i Nowoczesna Gmina Wiślica

9. Konrad Piwowarczyk, zam. Gorysławice, osoba wskazana przez Wójta

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym 63a

 

1. Łukasz Stanisław Kaleta, zam. Gorysławice, Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Głos w Powiecie

2. Marzena  Stanisława Gaweł, zam. Łatanice, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3. Nina Kucięba, zam. Hołudza, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4. Katarzyna Justyna Zych, zam. Skorocice, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo      Ludowe

5. Mariusz Pawelec, zam. Łatanice, Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Powiatu

6. Damian Przemysław Bednarczyk, zam. Chotel Czerwony, Komitet Wyborczy Nowa  Prawica – Janusza Korwin-Mikke 

7. Stanisław Marian Krzak, zam. Chotel Czerwony, Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

8. Monika Janina Sułek, zam. Wiślica, Komitet Wyborczy Wyborców „W jedności siła”

9. Andrzej Roman Siemieniec, zam. Kobylniki, osoba wskazana przez Wójta

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Domu Strażaka w Szczerbakowie 104

 

1. Aneta Cegielska, zam. Kuchary, Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Głosw Powiecie

2. Sylwester Tadeusz Lasak, zam. Szczerbaków, Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

3. Sylwia Kamila Kucięba, zam. Szczerbaków, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

4. Paulina Pienias, zam. Górki, Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Powiatu

5. Krystyna Kaleta, zam. Górki, Komitet Wyborczy Samoobrona

6. Dominik Kamil Kaczmarczyk, zam. Wiślica, Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke 

7. Mariusz Mateusz Kaleta, zam. Chotel Czerwony,  Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

8. Leokadia  Cieślak, zam. Szczytniki, Komitet Wyborczy Wyborców „W jedności siła”

9. Krzysztof Widłak, zam. Sielec, osoba wskazana przez Wójta

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych 41

 

1. Karolina Ewelina Lis-Kłys, zam. Sielec, Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Głos w Powiecie

2. Dorota Czerw, zam. Skorocice, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3. Katarzyna Zdzisława Śliz, zam. Jurków, Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

4. Agata Karolina Tomasik, zam. Wiślica, Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Nasz Wybór

5. Adam Mieczysław Gaweł, zam. Skorocice, Komitet Wyborczy Samoobrona

6.Jacek Stanisław Milewski, zam. Skotniki Górne, Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarna i Nowoczesna Gmina Wiślica

7. Grzegorz Dynia, zam. Skotniki Dolne, Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

8. Danuta Renata Grigo, zam. Skorocice, Komitet Wyborczy Wyborców „W jedności siła”

9. Barbara Maria Głombińska, zam. Skotniki Górne, osoba wskazana przez Wójta

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wiślica i umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wiślica.

 

Przewodniczący  

/-/ Małgorzata Marzanna Boberek

Członkowie:  

1) /-/ Iwona Teresa Bysiecka

2) /-/ Aneta Anita Czyszczoń

3) /-/ Jan Zbigniew Obcowski 

4) /-/ Zdzisława Stanisława Romańska-Mącznik 

5) /-/ Maria Feliksa Stępień 

 


INFORMACJA   

Informujemy, że od dnia 27 października 2014 r.  w budynku Urzędu Gminy Wiślica ul. Batalionów Chłopskich 62 -

Ewidencja Ludności (parter), istnieje możliwość sprawdzenia swej obecności  na liście osób upoważnionych do głosowania w Wyborach Samorządowych 2014 r.

Szczegółowych informacji udziela – p. Krzysztof Widłak - osoba odpowiedzialna,

tel. 41 3690914, w godzinach pracy tj. poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00.

 


OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W WIŚLICY

z dnia 21 października 2014 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych

w wyborach do Rady Gminy Wiślica zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Wiślicy podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Wiślica zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

W wyniku przeprowadzonego w dniu 21 października 2014 r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 410 § 7 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), przyznano następujące numery:

 

Nr 14 - Komitet Wyborczy Wyborców "W jedności siła”

Nr 15 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Głos w Powiecie

Nr 16 - Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarna i Nowoczesna Gmina Wiślica

Nr 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Skotniki Górne Razem

Nr 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Celina Krzak

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

/-/ Małgorzata Boberek


K o m u n i k a t

Gminnej Komisji Wyborczej w Wiślicy

z dnia 20 października 2014 r.
dotyczący publicznego losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z §13 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  (M.P. z 2014 r. poz. 783) Gminna Komisja Wyborcza w Wiślicy

zawiadamia

że w dniu 22 października 2014 roku o godzinie 9.00 w budynku Urzędu Gminy Wiślica przy ulicy Okopowej 8, w pokoju nr 13  odbędzie się publiczne losowanie członków obwodowych komisji wyborczych spośród kandydatów zgłoszonych do obwodowych komisji wyborczych: nr1 – Gimnazjum w Wiślicy, nr 2 – Szkoła Podstawowa w Wiślicy, nr 3 – Świetlica Wiejska w Chotlu Czerwonym, nr 4 – Dom Strażaka w Szczerbakowie, nr 5 – Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych. W związku z powyższym zaprasza się wszystkich pełnomocników Komitetów Wyborczych, którzy dokonali zgłoszeń kandydatów do składów w/w obwodowych komisji wyborczych o udział w losowaniu w wyznaczonym terminie.

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

/-/ Małgorzata Boberek


 

K o m u n i k a t

Gminnej Komisji Wyborczej w Wiślicy

z dnia 20 października 2014 r.

 

Informuje się, że w dniu 21 października 2014 r. o godz. 11.30 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wiślicy, pokój nr 13 w Urzędzie Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, odbędzie się losowanie numerów list kandydatów zarejestrowanych do Rady Gminy Wiślica stosownie do przepisu art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

/-/ Małgorzata Boberek


Obwieszczenie

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 9 października 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XXII/179/2012 Rady Gminy Wiślica 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy Wiślica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, i zarządzenia Nr 129/2014 Wójta Gminy Wiślica z dnia 9 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

 

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

 

1

Gorysławice, Kobylniki, Sielec, Wiślica

Wiślica Gimnazjum

ul. Okopowa 27

obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego

2

Jurków, Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice

Wiślica

Szkoła Podstawowa,

ul. Podwale 1

obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego

 

3

Brzezie, Gluzy, Hołudza, Chotel Czerwony, Łatanice

Chotel Czerwony 63a

Świetlica Wiejska

obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego

4

Górki, Szczerbaków, Szczytniki

Szczerbaków 104

Dom Strażaka

obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego

5

Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice

Skotniki Dolne 41

Szkoła Podstawowa

obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego

 

- obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

- obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia 26 października 2014 r.

Uwaga!

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. (niedziela) od godz. 7.00 do 21.00. 


Wójt Gminy Wiślica

(-) Stanisław Krzak

PDFObwieszczenie_nr granice siedziby okw.pdf (70,78KB)
 


 

ZARZĄDZENIE Nr 129/2014

WÓJTA GMINY WIŚLICA

z dnia 9 października 2014 r.

w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm) oraz art. 61 b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam wymienione w tabeli obwodowe komisje wyborcze na obszarze Gminy Wiślica dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. dla wymienionych w tabeli okręgów:

Okręgi wyborcze

Obwodowa Komisje Wyborcze

1,2,3

OKW NR 1

Wiślica Gimnazjum

ul. Okopowa 27

4,5,6

OKW NR 2

Wiślica

Szkoła Podstawowa,

ul. Podwale 1

7,8,9

OKW NR 3

Chotel Czerwony 63a

Świetlica Wiejska

10,11,12

OKW NR 4

Szczerbaków 104

Dom Strażaka

13,14,15

OKW NR 5

Skotniki Dolne 41

Szkoła Podstawowa

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiślica, opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczenie w siedzibach komisji wyborczych wyznaczonych dla celów glosowania korespondencyjnego

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wiślica

(-) Stanisław Krzak

 


Wiślica 2014-10-06

Dyżury

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

w dniach 08.10 - 17.10.2014

L.p

Data

Godziny

 1.  

08.10

900-1300

 1.  

09.10

900-1300

 1.  

10.10

900-1300

 1.  

13.10

900-1300

 1.  

14.10

900-1300

 1.  

15.10

900-1300

 1.  

16.10

900-1300

 1.  

17.10

900-2400


Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

/-/ Małgorzata Boberek


Wiślica 2014-09-26

Dyżury

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

w dniach 29.09 - 7.10.2014

L.p

Data

Godziny

 1.  

29.09

900-1300

 1.  

30.09

900-1300

 1.  

01.10

900-1300

 1.  

02.10

900-1300

 1.  

03.10

900-1300

 1.  

06.10

900-1300

 1.  

07.10

900-2400


Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

/-/ Małgorzata Boberek

 Wiślica 2014-09-26

 

Skład

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

Lp.

Imię

Nazwisko

Funkcja

 1.  

Małgorzata Marzanna

Boberek

Przewodniczący Komisji

 1.  

Jacek Tomasz

Błachut

Zastępca Przewodniczącego

 1.  

Iwona Teresa

Bysiecka

Członek

 1.  

Aneta Anita

Czyszczoń

Członek

 1.  

Jan Zbigniew

Obcowski

Członek

 1.  

Zdzisława Stanisława

Romańska-Mącznik

Członek

 1.  

Maria Feliksa

Stępień

Członek

 1.  

Wioleta

Wiek

Członek

 

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Wiślicy jest Urząd Gminy Wislica, ul. Okopowa 8 – pokój nr 13 (I piętro),  telefon nr 41 3690904 , faks nr 41 3690901

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

/-/ Małgorzata Boberek


Wiślica 2014-09-24

Znak: Or. 502.2.6.2014

 

ZAWIADOMIENIE

Członkowie

Gminnej Komisji Wyborczej w Wiślicy

 

Na podstawie art. 178 ust 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z § 3 postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych zwołuje pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wiślicy w dniu 26 września 2014 r. o godzinie 08.00 w Urzędzie Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, pok. Nr 13.

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1) otwarcie posiedzenia przez Wójta Gminy Wiślica,

2) wybór przewodniczącego komisji;

3) wybór zastępcy przewodniczącego komisji;

4) omówienie zadań i ustalenie trybu swojej pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;

5) ustalenie sposobu niezwłocznego podania do wiadomości publicznej informacji o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach;

6) ustalenie działań związanych z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych, kandydatów na wójta, a także sposobu podania o tym informacji do wiadomości publicznej,

6) sprawy różne,

7) zakończenie posiedzenia.

W związku z wagą spraw będących przedmiotem I posiedzenia GKW w Wiślicy proszę o niezawodne stawiennictwo.

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

 


Wiślica, 2014-09-23

Załącznik nr 1

do Postanowienia

Komisarz Wyborczy w Kielcach I

z dnia 22 września 2014 r.

 

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Kielcach

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,

Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

skład komisji:

1. Jan Klocek

zgłoszenia dokonał: Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach

2. Przemysław Zbigniew Gniatkowski, zam. Kielce

zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość

3. Joanna Hyb, zam. Kielce

zgłoszenia dokonał: KWW Ruch Narodowy

4. Michał Lach, zam. Zagajów

zgłoszenia dokonał: KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke

5. Janusz Lamer, zam. Skarżysko-Kamienna

zgłoszenia dokonał: KW Samoobrona

6. Aldona Maria Lisowska-Smok, zam. Kielce

zgłoszenia dokonał: KW "Ojcowizna" RP

7. Tadeusz Wiktor Łęcki-Orłow, zam. Kielce

zgłoszenia dokonał: KKW SLD Lewica Razem

8. Jan Mazur, zam. Kielce

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL

9. Anita Marzena Sobura, zam. Kielce

zgłoszenia dokonał: KWW Ziobro Gowin


Wiślica, 2014-09-23

Załącznik nr 1

do Postanowienia

Komisarz Wyborczy w Kielcach II

z dnia 22 września 2014 r.

 

Powiatowa Komisja Wyborcza w Busku-Zdroju

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15

skład komisji:

 

1. Wiesław Łakomy

zgłoszenia dokonał: Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach

2. Katarzyna Marta Adamczyk - Kulczycka, zam. Busko-Zdrój

zgłoszenia dokonał: KWW Razem Dla Powiatu

3. Justyna Bożena Drab, zam. Busko-Zdrój

zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość

4. Anna Maria Januszczyk, zam. Busko-Zdrój

zgłoszenia dokonał: KWW Perspektywy Dla Ludzi

5. Joanna Teresa Kaczor, zam. Busko-Zdrój

zgłoszenia dokonał: KWW Nasza Gmina - Nasz Wybór

6. Joanna Kowalska, zam. Busko-Zdrój

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL

7. Elżbieta Ozdoba - Bydłosz, zam. Busko-Zdrój

zgłoszenia dokonał: KW Platforma Obywatelska RP

8. Jadwiga Danuta Sokół, zam. Stępichów

zgłoszenia dokonał: KW Samoobrona

9. Winicjusz Maciej Zalewski, zam. Busko-Zdrój

zgłoszenia dokonał: KW "Porozumienie Samorządowe Busko - Zdrój"

 


Wiślica, 2014-09-23

Załącznik nr 15

do Postanowienia

Komisarz Wyborczy w Kielcach II

z dnia 22 września 2014 r.

 

Gminna Komisja Wyborcza w Wiślicy

Urząd Gminy w Wiślicy, Wiślica, ul. Okopowa 8

skład komisji:

1. Jacek Tomasz Błachut, zam. Jurków

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL

2. Małgorzata Marzanna Boberek, zam. Wiślica

zgłoszenia dokonał: KWW "W jedności siła"

3. Iwona Teresa Bysiecka, zam. Wiślica

zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość

4. Aneta Anita Czyszczoń, zam. Wawrowice

zgłoszenia dokonał: KWW Celina Krzak

5. Jan Zbigniew Obcowski, zam. Gluzy

zgłoszenia dokonał: KKW SLD Lewica Razem

6. Zdzisława Stanisława Romańska-Mącznik, zam. Wiślica

zgłoszenia dokonał: KWW Gospodarna i Nowoczesna Gmina Wiślica

7. Maria Feliksa Stępień, zam. Szczytniki

zgłoszenia dokonał: KW Samoobrona

8. Wioleta Wiek, zam. Wiślica

zgłoszenia dokonał: KWW Nasza Gmina - Nasz Wybór

 


Wiślica, 2014-09-23

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej - Wybory samorządowe 2014 - link.

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej - Wybory samorządowe 2014 - uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych - link.


Wiślica, 2014-09-22

Znak: Or. 502.2.5.2014

 

Informacja Wójta Gminy Wiślica 

z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Wójt Gminy Wiślica informuje, że można już składać wnioski o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Pełnomocnictwo może ustanowić:

- wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

 

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.wislica.pl – Biuletyn Informacji Publicznej BIP – kategoria spraw – Wybory samorządowe 2014- lub otrzymać w Urzędzie Gminy Wiślica, ul. Batalionów Chłopskich 62, Ewidencja Ludności (parter), 

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Wiślica, ul. Batalionów Chłopskich 62, Ewidencja Ludności (parter) do dnia 7 listopada 2014 roku.

Szczegółowych informacji udziela – p. Krzysztof Widłak - osoba odpowiedzialna,

tel. 41 3792018, 41 3690914, w godzinach pracy tj. poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00,

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

Podstawa prawna: ROZDZIAŁ 7. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, art. 54-61 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST - pobierz.

 

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST - pobierz.

 


Wiślica, 2014-09-22

Znak: Or. 502.2.4.2014

Informacja Wójta Gminy Wiślica 

z dnia 22 września 2014 r.

o prawie do uzyskania informacji o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców gminy Wiślica ma prawo do uzyskiwania informacji o:

 1. terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
 2. właściwym dla swojego miejsca zamieszkania okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
 3. lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;
 4. warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 5. komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
 6. warunkach oraz formach głosowania.

Informacje są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu na jego wniosek po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.wislica.pl – Biuletyn Informacji Publicznej BIP – kategoria spraw – Wybory samorządowe 2014- lub w Urzędzie Gminy Wiślica, ul. Batalionów Chłopskich 62, Ewidencja Ludności (parter), osoba odpowiedzialna – p. Krzysztof Widłak, tel. 41 3792018, 413690914, w godzinach pracy tj. poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00, e-mail: lub  w godzinach pracy urzędu, w tym:

- telefonicznie;

- w postaci wydrukowanych materiałów informacyjnych przesyłanych wyborcy niepełnosprawnemu;

- formie elektronicznej.

Informacje, o których mowa wyżej będą również niezwłocznie podawane do publicznej wiadomości poprzez ich umieszczenie:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiślica (bip.wislica.pl) kategoria spraw – Wybory samorządowe 2014;

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wiślica;

- na tablicach ogłoszeń w miejscowościach, w których mają siedziby obwodowe komisje wyborcze.

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

Podstawa prawna: art. 37a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

Wniosek wyborcy niepełnosprawnego o przekazanie informacji dotyczącej uprawnień przysługujących wyborcom niepełnosprawnym - pobierz.

 

 

Wiślica, 2014-09-22

Znak: Or. 502.2.3.2014

 

Informacja Wójta Gminy Wiślica 

z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie głosowania korespondencyjnego

 

Drogą korespondencyjną może głosować wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Zgłoszenie zamiaru, o którym mowa wyżej, może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego oraz  zawierać oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu niepełnosprawności.

Uwaga: W zgłoszeniu można żądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Wiślica, ul. Batalionów Chłopskich 62, Ewidencja Ludności (parter) osoba odpowiedzialna – p. Krzysztof Widłak do dnia 26 października 2014 roku

 

Informacje oraz druk zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.wislica.pl – Biuletyn Informacji Publicznej BIP – kategoria spraw – Wybory samorządowe 2014- lub otrzymać w Urzędzie Gminy Wiślica, ul. Batalionów Chłopskich 62, Ewidencja Ludności (parter), osoba odpowiedzialna – p. Krzysztof Widłak, tel. 41 3792018, 413690914, w godzinach pracy tj. poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00, e-mail: .

 

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego za pośrednictwem faksu lub w sposób elektroniczny przyjmowane są odpowiednio:

 Fax – 413792128, 413690901
e-mail – lub

 

Przekazanie kart do głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego do wyznaczonej przez Wójta Gminy Wiślica obwodowej komisji wyborczej może odbyć się poprzez ich:

- nadanie (w sposób opisany w Instrukcji głosowania korespondencyjnego) przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie, za dowodem nadania, nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów tj. do piątku 14 listopada 2014 r.

- osobiste (w sposób opisany w Instrukcji głosowania korespondencyjnego) dostarczenie w dniu głosowania tj. w niedzielę 16 listopada od godz. 7.00 do godz. 21.00 do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), ROZDZIAŁ 6A. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE, art. 53a-53l

Druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego - pobierz

 


Wiślica, 2014-09-22

Znak: Or. 502.2.2.2014

 

Informacja Wójta Gminy Wiślica

z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym. 

Zamiar głosowania przy użyciu nakładki powinien być zgłoszony do dnia 3 listopada 2014 r. .

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Wiślica, ul. Batalionów Chłopskich 62, Ewidencja Ludności (parter), osoba odpowiedzialna – p. Krzysztof Widłak, w godzinach pracy tj. poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00, telefonicznie pod numerem tel. 41 3792018, 41 369 09 14, faksem 41 369 09 01, w formie elektronicznej  .

W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

 

 


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WIŚLICA

z dnia 5 września 2014 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XXII/178/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy Wiślica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

podaje się do publicznej wiadomości:

informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wiślicy w wyborach do Rady Gminy Wiślica zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Gorysławice

Sielec

 

1

2

Kobylniki

1

3

Wiślica

1

4

Jurków

1

5

Koniecmosty

Kuchary

1

6

Ostrów

Wawrowice

1

7

Brzezie

Gluzy

Hołudza

1

8

Chotel Czerwony

1

9

Łatanice

1

10

Górki

1

11

Szczerbaków

1

12

Szczytniki

1

13

Skotniki Dolne

1

14

Skotniki Górne

1

15

Skorocice

1

Siedziba Komisji:

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Wiślicy jest Urząd Gminy Wislica, ul. Okopowa 8– pokój nr 13 (I piętro),  telefon nr 41 3690904 , faks nr 41 3690901 .

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

 

Obwieszczenie - pobierz


 

ZARZĄDZENIE Nr 110/2014

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2014 r. poz. 1134) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Na obszarze gminy Wiślica na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na okres trwającej kampanii wyborczej poprzedzającej wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzone na dzień 16 listopada 2014 roku wyznacza się:

 1. w miejscowościach, w których mają siedziby obwodowe komisje wyborcze:

- Wiślica – tablica ogłoszeń przy ulicy Długosza, tablice ogłoszeń w budynkach Gimnazjum (siedziba OKW) i Szkoły Podstawowej (siedziba OKW) w Wiślicy,

- Chotel Czerwony – tablica ogłoszeń przy świetlicy wiejskiej (siedziba OKW),

- Szczerbaków – tablica ogłoszeń w/przy Domu Strażaka (siedziba OKW),

- Skotniki Dolne – tablica ogłoszeń w/przy Szkole Podstawowej (siedziba OKW).

 1. w pozostałych miejscowościach miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych są istniejące tablice przy świetlicach wiejskich, domach strażaka (remizach) oraz istniejące ogrodzenia przy tych budynkach.

§ 2

 1. Komitety wyborcze winny umieszczać materiały wyborcze w taki sposób, aby nie uszkadzać udostępnionego mienia gminnego i komunalnego na te cele.
 2. Materiały wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 3

Materiały wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Wiślica, a także poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiślica.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

 


ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST z dnia 20 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1134)