Niesłyszący

W trakcie realizacji zadania - dokumentacja fotograficzna