Niesłyszący

Uwaga!!! Producenci owoców i warzyw dokonujący wycofania produktów na bezpłatną dystrybucję