Niesłyszący

test

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Wiślicy z dnia 22 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Wiślica w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Wiślicy podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Wiślicy
/-/ Małgorzata Boberek

Okręg Wyborczy Nr 1
1. WIEK Jarosław Jerzy, lat 54, zam. Gorysławice
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. KOCHAŃSKI Stanisław Jan, lat 54, zam. Gorysławice
zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14
3. KABAT Lesław Krzysztof, lat 51, zam. Gorysławice
zgłoszony przez KWW NASZ GŁOS W POWIECIE - lista nr 15
4. KUCHARSKA Ewa, lat 41 , zam. Gorysławice
zgłoszona przez KWW GOSPODARNA I NOWOCZESNA GMINA WIŚLICA - lista nr 16
Okręg Wyborczy Nr 2
1. KUCIĘBA Leszek Marek, lat 55, zam. Kobylniki
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. KALETA Kazimierz, lat 64, zam. Kobylniki
zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14
3. MALARA Krzysztof Mariusz, lat 41, zam. Kobylniki
zgłoszony przez KWW GOSPODARNA I NOWOCZESNA GMINA WIŚLICA - lista nr 16
Okręg Wyborczy Nr 3
1. PIASECKI Andrzej, lat 51, zam. Wiślica
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. GOCYK Jacek, lat 49, zam. Wiślica
zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14
3. SOLARSKI Andrzej Zdzisław, lat 43, zam. Wiślica
zgłoszony przez KWW GOSPODARNA I NOWOCZESNA GMINA WIŚLICA - lista nr 16
Okręg Wyborczy Nr 4
1. MASTERNAK Barbara, lat 60, zam. Jurków
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. BORZĘCKI Stanisław Piotr, lat 66, zam. Jurków
zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14
3. PIOTROWSKI Szczepan Józef, lat 35, zam. Jurków
zgłoszony przez KWW NASZ GŁOS W POWIECIE - lista nr 15
4. BORZĘCKI Robert, lat 38, zam. Jurków
zgłoszony przez KWW GOSPODARNA I NOWOCZESNA GMINA WIŚLICA - lista nr 16
Okręg Wyborczy Nr 5
1. KOPCIARA Jarosław Marek, lat 48, zam. Kuchary
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. KRZYŻAK Jan Andrzej, lat 58, zam. Kuchary
zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14
3. HARUZA Artur Jan, lat 45, zam. Wiślica
zgłoszony przez KWW GOSPODARNA I NOWOCZESNA GMINA WIŚLICA - lista nr 16
Okręg Wyborczy Nr 6
1. KSIĄŻEK Jan, lat 55, zam. Ostrów
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. MĄCZNIK Wiesław Zdzisław, lat 55, zam. Wawrowice
zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14
Okręg Wyborczy Nr 7
1. NOWAK Anna, lat 44, zam. Gluzy
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. WNUK Andrzej, lat 45, zam. Gluzy
zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14
3. PAŁACZYŃSKA Izabela Maria, lat 38, zam. Hołudza
zgłoszona przez KWW GOSPODARNA I NOWOCZESNA GMINA WIŚLICA - lista nr 16
Okręg Wyborczy Nr 8
1. DYBAŁA Zbigniew, lat 48, zam. Chotel Czerwony
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. KACZMARCZYK Zdzisław, lat 53, zam. Chotel Czerwony
zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
3. JAROS Henryk, lat 59, zam. Chotel Czerwony
zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14
4. ZAŁĘCKA Barbara Elżbieta, lat 43, zam. Chotel Czerwony
zgłoszona przez KWW GOSPODARNA I NOWOCZESNA GMINA WIŚLICA - lista nr 16
Okręg Wyborczy Nr 9
1. STRZELECKA Zofia Adela, lat 51, zam. Łatanice
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. TAŁAJ Henryka, lat 61, zam. Łatanice
zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
3. IGNACAK Henryk Józef, lat 64, zam. Łatanice
zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14
4. BŁASZCZYK Dawid Józef, lat 23, zam. Łatanice
zgłoszony przez KWW GOSPODARNA I NOWOCZESNA GMINA WIŚLICA - lista nr 16
5. KRZAK Celina Barbara, lat 53, zam. Łatanice
zgłoszona przez KWW CELINA KRZAK - lista nr 18
Okręg Wyborczy Nr 10
1. STOJEK Jan Władysław, lat 57, zam. Górki
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. NOWAK Tadeusz, lat 70, zam. Górki
zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14
3. DRUCH Bożena Jadwiga, lat 53, zam. Górki
zgłoszona przez KWW GOSPODARNA I NOWOCZESNA GMINA WIŚLICA - lista nr 16
Okręg Wyborczy Nr 11
1. KUCIĘBA Stanisław Zbigniew, lat 49, zam. Szczerbaków
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. FILOSEK Sylwester, lat 50, zam. Szczerbaków
zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14
Okręg Wyborczy Nr 12
1. GRUCHAŁA Kazimierz Marek, lat 53, zam. Szczytniki
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. PRZĘZAK Grzegorz Władysław, lat 53, zam. Szczytniki
zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14
3. SADOWSKA Dorota, lat 41, zam. Szczytniki
zgłoszona przez KWW SKOTNIKI GÓRNE RAZEM - lista nr 17
Okręg Wyborczy Nr 13
1. JAWORSKI Włodzimierz Edward, lat 53, zam. Skotniki
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. BYSTRZANOWSKI Stanisław, lat 64, zam. Skotniki Dolne
zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14
Okręg Wyborczy Nr 14
1. KRAWIEC Jerzy Adam, lat 48, zam. Skotniki Górne
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. SZOSTAK Marcin Adrian, lat 29, zam. Skotniki Górne
zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14
3. JAGUŚ Czesław Edward, lat 45, zam. Skotniki Górne
zgłoszony przez KWW SKOTNIKI GÓRNE RAZEM - lista nr 17
Okręg Wyborczy Nr 15
1. KUCIĘBA Andrzej Bogusław, lat 48, zam. Skorocice
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. SYGUT Robert, lat 48, zam. Skorocice
zgłoszony przez KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" - lista nr 14
3. DZIADEK Wioletta Barbara, lat 40, zam. Skorocice
zgłoszona przez KWW GOSPODARNA I NOWOCZESNA GMINA WIŚLICA - lista nr 16