Niesłyszący

Nasadzenia

LOGOTYPY_LIFE_DDN.jpeg

Na początku listopada na terenie gminy Wiślica zostanie posadzonych 70 szt. drzew w związku z udziałem gminy                 w ogólnopolskim programie Drogi Dla Natury. Program ten skupia się na powstrzymaniu procesu zanikania drzew przydrożnych z polskiego krajobrazu, przy jednoczesnym propagowaniu nasadzeń bezpiecznych dla użytkowników dróg.

Nowe zadrzewienia posadzone zostaną w dwóch lokalizacjach:

- przy cmentarzu w Gorysławicach: 31 szt. jesionów wyniosłych

Jesion to rodzime, cenne drzewo alejowe. Na terenie gminy Wiślica i w okolicach powszechne jest występowanie nasadzeń z tego gatunku. W wybranej lokalizacji drzewa stanowić będą kontynuację istniejącego szpaleru oraz okalać będą parking przy cmentarzu.

- przy placu w okolicach szkoły podstawowej: klon pospolity : 1szt., lipa drobnolistna 16szt, lipa w odmianie „Greenspire”: 22szt.

Drzewa z odmiany „Greenspire” usytuowane zostaną przy głównej ścieżce dochodzącej do sceny. Zastosowane zostaną lipy odmianowe, o koronie szeroko owalnej, których wysokość dochodzi do 15m, a korona do ok. 8 m. Dzięki regularnemu pokrojowi i umiarkowanej wysokości drzewa w tym miejscu będą stanowiły dobre uzupełnienie pustego w tej chwili placu, ale całkowicie go nie zasłonią. Uzupełnienie zieleni stanowić będzie też klon pospolity, posadzony jako drzewo soliterowe na jednym z trawników. Ostatnim elementem nowych nasadzeń będą lipy drobnolistne posadzone za sceną, które stanowić będą dla nich tło i zapewnią zacienienie placu, którego w tej chwili bardzo brakuje.