Niesłyszący

Kolejny etap projektu

wykluczenie.png

DOTACJE NA INNOWACJE — INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Wiślica

Projekt realizowany w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu — eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne — zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013

 

Na terenie Gminy Wiślica jest realizowany projekt pn: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica”. Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 2 202 178,00 złotych i w całości jest finansowana ze środków  Unii Europejskiej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Gospodarstwa domowe, biorące udział w projekcie zostały wytypowane zgodnie z wytycznymi działania 8.3 POIG.

 

Na obecnym etapie wybrano wykonawcę odpowiedzialnego za wybudowanie sieci dostępu do Internetu. Za realizację budowy odpowiedzialna będzie firma Symetra z Buska Zdroju.

Zakończono również postępowanie na dostawę komputerów. Komputery do gospodarstw domowych oraz do Jednostek podległych Gminie Dostarczy firma Toya z Łodzi.