Niesłyszący

Sesja Nr XLVII z dnia 30 września 2014 r.

Uchwała Rady Gminy - 30 września 2014 r.

Uchwała Nr XLVI/369/2014 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2014-2033.

PDF369.pdf (1,58MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 30 września 2014 r.

Uchwała Nr XLVI/370/2014 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

PDF370.pdf (1,76MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 30 września 2014 r.

Uchwała Nr XLVI/371/2014 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej plany ochrony dla rezerwatu przyrody "Przęślin".

PDF371.pdf (855,76KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 30 września 2014 r.

Uchwała Nr XLVI/372/2014 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej plany ochrony dla rezerwatu przyrody "Góry Wschodnie".

PDF372.pdf (815,98KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 30 września 2014 r.

Uchwała Nr XLVI/373/2014 - w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczacego utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.

PDF373.pdf (1,80MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 30 września 2014 r.

Uchwała Nr XLVI/374/2014 - w sprawie zmian uchwały Nr XLIII/339/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014".

PDF374.pdf (337,89KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 30 września 2014 r.

Uchwała Nr XLVI/375/2014 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Wiślica na lata 2014-2020.

PDF375.pdf (2,83MB)