Informujemy, że dnia 27.05.2022 r. (piątek) o godz.13.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Sesja Nr XLVII z dnia 30 września 2014 r.

Uchwała Rady Gminy - 30 września 2014 r.

Uchwała Nr XLVI/369/2014 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2014-2033.

PDF369.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 września 2014 r.

Uchwała Nr XLVI/370/2014 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

PDF370.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 września 2014 r.

Uchwała Nr XLVI/371/2014 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej plany ochrony dla rezerwatu przyrody "Przęślin".

PDF371.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 września 2014 r.

Uchwała Nr XLVI/372/2014 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej plany ochrony dla rezerwatu przyrody "Góry Wschodnie".

PDF372.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 września 2014 r.

Uchwała Nr XLVI/373/2014 - w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczacego utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.

PDF373.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 września 2014 r.

Uchwała Nr XLVI/374/2014 - w sprawie zmian uchwały Nr XLIII/339/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014".

PDF374.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 września 2014 r.

Uchwała Nr XLVI/375/2014 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Wiślica na lata 2014-2020.

PDF375.pdf