Informujemy, że dnia 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz.9.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy, odbędzie się I Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Sesja Nr XLVIII z dnia 15 października 2014 r.

Uchwała Rady Gminy - 15 października 2014 r.

Uchwała Nr XLVI/376/2014- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

PDF376.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 15 października 2014 r.

Uchwała Nr XLVI/377/2014- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2014-2033.

PDF377.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 15 października 2014 r.

Uchwała Nr XLVI/378/2014- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

PDF378.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 15 października 2014 r.

Uchwała Nr XLVI/379/2014- w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy miejscowości Wiślica.

PDF379.pdf