Niesłyszący

Sprawozdania kwartalne 2014

IV kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf (4,02MB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf (8,26MB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych zbiorczo jst wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2014.pdf (523,54KB)
PDFRb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf (702,05KB)
PDFRb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf (432,07KB)
PDFRb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst okres sprawozdawczy na koniec 2014r.pdf (374,15KB)
PDFRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych zbiorczo wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2014.pdf (372,30KB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2014roku.pdf (869,25KB)
I kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014.pdf (3,45MB)
PDFRb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst okres sprawozdawczy od początku roku do końca I kwartału roku 2014.pdf (1,01MB)
PDFRb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 od początku roku do dnia 31 marca roku 2014.pdf (643,21KB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014.pdf (7,74MB)
PDFRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administarcji rządowej oraz zinnych zadań zleconych jst okres sprawozdawczy I kwartał roku 2014.pdf (620,60KB)
PDFRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst okres sprawozdawczy I kwartał roku 2014.pdf (700,40KB)
PDFRb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst okres sprawozdawczy I kwartał roku 2014.pdf (1,55MB)
PDFRb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst okres sprawozdawczy I kwartał 2014.pdf (1,74MB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2014r.pdf (688,92KB)
PDFRb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014.pdf (764,88KB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec I kwartału 2014roku.pdf (777,49KB)
 

II kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014.pdf (3,78MB)
PDFRb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst okres sprawozdawczy od początku roku do końca II kwartału roku 2014.pdf (926,09KB)
PDFRb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014.pdf (643,46KB)

PDFRb-28S zprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014.pdf (8,38MB)
PDFRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami II kwartał roku 2014.pdf (634,26KB)
PDFRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami okres sprawozdawczy II kwartał roku 2014.pdf (581,52KB)
PDFRb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst okres sprawozdawczy II kwartał roku 2014.pdf (1,71MB)
PDFRb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami okres sprawozdawczy II kwartał roku 2014.pdf (1,45MB)
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (653,48KB)
PDFRb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014.pdf (706,51KB)
PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf (748,17KB)
 

III kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowychjst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2014.pdf (4,09MB)
PDFRb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst okres sprawozdawczy od początku roku do końca III kwartału roku 2014.pdf (946,17KB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2014.pdf (8,72MB)
PDFRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst okres sprawozdawczy III kwartał 2014.pdf (686,88KB)
PDFRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst okres sprawozdawczy III kwartał roku 2014.pdf (606,07KB)
PDFRb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst III kwartał roku 2014.pdf (1,51MB)
PDFRb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst okres sprawozdawczy III kwartał roku 2014.pdf (1,78MB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku.pdf (668,46KB)
PDFRb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014.pdf (751,96KB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku.pdf (758,61KB)
PDFRb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku.pdf (486,71KB)
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2014Korekta nr1.pdf (4,10MB)