Informujemy, że dnia 27.05.2022 r. (piątek) o godz.13.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Sprawozdania kwartalne 2014

IV kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych zbiorczo jst wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2014 .pdf
PDFRb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf
PDFRb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.pdf
PDFRb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst okres sprawozdawczy na koniec 2014r.pdf
PDFRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych zbiorczo wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2014.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2014roku .pdf
I kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014.pdf
PDFRb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst okres sprawozdawczy od początku roku do końca I kwartału roku 2014.pdf
PDFRb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 od początku roku do dnia 31 marca roku 2014.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014.pdf
PDFRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administarcji rządowej oraz zinnych zadań zleconych jst okres sprawozdawczy I kwartał roku 2014.pdf
PDFRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst okres sprawozdawczy I kwartał roku 2014.pdf
PDFRb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst okres sprawozdawczy I kwartał roku 2014.pdf
PDFRb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst okres sprawozdawczy I kwartał 2014.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2014r.pdf
PDFRb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec I kwartału 2014roku.pdf
 

II kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014.pdf
PDFRb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst okres sprawozdawczy od początku roku do końca II kwartału roku 2014.pdf
PDFRb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014.pdf

PDFRb-28S zprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 .pdf
PDFRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami II kwartał roku 2014.pdf
PDFRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami okres sprawozdawczy II kwartał roku 2014.pdf
PDFRb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst okres sprawozdawczy II kwartał roku 2014.pdf
PDFRb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami okres sprawozdawczy II kwartał roku 2014.pdf
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014.pdf
PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
 

III kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowychjst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2014.pdf
PDFRb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst okres sprawozdawczy od początku roku do końca III kwartału roku 2014.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2014.pdf
PDFRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst okres sprawozdawczy III kwartał 2014.pdf
PDFRb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst okres sprawozdawczy III kwartał roku 2014.pdf
PDFRb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst III kwartał roku 2014 .pdf
PDFRb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst okres sprawozdawczy III kwartał roku 2014.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku.pdf
PDFRb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku.pdf
PDFRb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku.pdf
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2014Korekta nr1.pdf