Niesłyszący

Remont dróg wewnętrznych

W miejscowości Wiślica, w miesiącach październik - listopad, zostaną zrealizowane prace remontowe drogi wewnętrznej przy ulicy Okopowej.

Droga wewnętrzna na długości 200 metrów zostanie gruntownie wyremontowana. Prace polegające na odpowiednim wyprofilowaniu, położeniu warstw zagęszczających oraz ułożeniu kosztki brukowej pozwolą całkowice przebudować istniejący odcinek częściowo kamiennej nawierzchni. Remont korzystnie wpłynie na miejscowe zagospodarowanie terenu oraz znacznie usprawni komunikację mieszkanców korzystających z wyżej wymienionej drogi.