Niesłyszący

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Wiślica

W miesiącach listopad - grudzień zostaną przebudowane następujące drogi gminne w miejscowościach: Kobylniki (750m)
i Skorocice (890m).

Stan dróg przed rozpoczęciem przebudów: obydwa odcinki posiadają częściowe nawierzchnie z kruszywa kamiennego, rozmyte przez ulewne deszcze. Liczne koleiny, wyrwy i zaniżenia. Ubytki w nawierzchniach na niektórych odcinkach dróg sięgają 80 %.

W miejscowości Kobylniki zakres prac będzie obejmował:

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10cm,

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm,

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm.

W sołectwie Skorocice roboty będą obejmować:

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10cm,

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm,

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm.