Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Wójt Gminy Wiślica zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przyjęcia

 

„Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Narkomanii na 2015 r.”

 

 

  1. Przedmiot Konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Gminy Wiślica uchwały w sprawie przyjęcia

„Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Narkomanii na 2015 r.”

 

  1. Forma i Harmonogram Konsultacji

Opinię i uwagi należy składać w formie pisemnej od dnia 05.12.2014 r. do dnia 18.12.2014 r., bezpośrednio na adres e-mail: (w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”), lub na adres : Urząd Gminy w Wiślicy ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica.

 

  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Projekt Uchwały Rady Gminy Wiślica do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wiślica
ul. Okopowa 8, pok. Nr 13 od 7:00 do 15:00.

 

 

                                                                                                    /-/Wójt Gminy Wiślica

                                                                                                      mgr inż. Stanisław Krzak

 

PDFPreliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok.pdf (54,11KB)

PDFUchwała wraz z programem.pdf (46,88KB)