Niesłyszący

Sesja Nr I z dnia 1 grudnia 2014 r.

Uchwała Rady Gminy - 1 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr I/1/2014 - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Wiślica.

PDF1.pdf (509,59KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 1 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr I/2/2014 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wiślica.

PDF2.pdf (154,31KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 1 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr I/3/2014 - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Wiśllica.

PDF3.pdf (158,37KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 1 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr I/4/2014 - w sprawie ustalenia składu liczbowego Stałych Komisji Rady Gminy Wiślica.

PDF4.pdf (162,26KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 1 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr I/5/2014 - w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Wiślica.

PDF5.pdf (203,66KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 1 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr I/6/2014 - w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Wiślica.

PDF6.pdf (544,81KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 1 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr I/7/2014 - w sprawie ustalena wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wiślica.

PDF7.pdf (210,13KB)