Niesłyszący

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze lokalnej

W miejscowości Skorocice, w grudniu bieżącego roku, zostanie przebudowa istniejąca droga gminna na długości 400m.

Obecna nawierzchnia, zniszczona przez ulewne deszcze, zostanie odpowiednio skorytowana. Ponadto zostaną wykonane następujące warstwy konstrukcyjne:

- warstwa odsączająca z piasku o grubości 10cm;

- dolna podbudowa z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm;

- górna warstwa podbudowy z kamienia o grubości 10cm.

Nowoprzebudowany odcinek drogi znacznie poprawi dojazd do gospodarstw domowych oraz gruntów rolnych. Wykonana przebudowa zapewni trwałość inwestycji, a tym samym przyczyni się do zwiększenia kilometraża dróg lokalnych na terenie sołectwa Skororcice.