Niesłyszący

Informacja w związku ze stwierdzonym przypadkiem wścieklizny u lisa