Niesłyszący

Oświadczenia Radnych Gminy Wiślica na rozpoczęcie kadencji 2014-2018

Stanisław Bystrzanowski  

PDFośw.s_b.pdf (1,36MB)                                         
PDFośw.s_b.pdf (138,98KB)

Kazimierz Kaleta                                                  
PDFośw.k_k.pdf (1,68MB)

Jan Książek                                              
PDFośw.j_k.pdf (1,77MB)

Tadeusz Nowak                                            
PDFośw.t_n.pdf (1,81MB)

Filosek Sylwester                                          
PDFośw.s_f.pdf (1,72MB)

Henryk Ignacak                                      
PDFośw.h_i.pdf (1,77MB)

Andrzej Kucięba                                      
PDFośw.a_k.pdf (1,75MB)

Andrzej Wnuk                                   
PDFośw.a_w.pdf (1,48MB)

Zdzisław Kaczmarczyk                                   
PDFośw.z_k.pdf (1,79MB)

Kazmierz Gruchała                                 
PDFośw.k_g.pdf (1,77MB)

Stanislaw Borzęcki                                
PDFośw.s_b.pdf (1,75MB)

Jan Krzyżak                              
PDFośw.j_k.pdf (1,72MB)

Jacek Gocyk                       
PDFośw.j_g.pdf (1,89MB)

Marcin Szostak                     
PDFośw.m_sz.pdf (1,73MB)

Jarosław Wiek                    
PDFośw.j_w.pdf (1,77MB)