Niesłyszący

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

    prow.jpegwfośigw.pngsbrr.pngherb_wislica_small.png

 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" nastąpi realizacja projektu pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica - etap IV''.

 

W ramach czwartego etapu prac na terenie Gminy Wiślica zostaną wybudowane kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków typu Delfin. Realizacja projektu pozwoli na poprawę warunków środowiskowych, jak również przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z gospodarką ściekową mieszkańców z terenu gminy. Dzięki inwestycji zwiększa się również wskaźnik skanalizowania gminy.

W czwartym etapie, którego realizacja rozpocznie się w styczniu bieżącego roku, zostanie wybudowane kolejne 30 oczyszczalni.

 

Zbiornik.jpeg