Niesłyszący

Sesja Nr III z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/20/2014 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiślica na 2015 rok.

PDF20.pdf (3,73MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/21/2014 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033.

PDF21.pdf (1,38MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/22/2014 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2014-2033.

PDF22.pdf (1,11MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/23/2014 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

PDF23.pdf (1,70MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/24/2014 - w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

PDF24.pdf (467,13KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/25/2014 - w sprawie zatwierdzenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników  bezodpływowych oraz osadów z oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Wiślica.

PDF25.pdf (389,98KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/26/2014 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2015 rok.

PDF26.pdf (888,83KB)