Niesłyszący

Informacja o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wiślica