Niesłyszący

Wybory Prezydenckie - 2015


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

w Gimnazjum w Wiślicy

 

Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy, adres siedziby ul. Okopowa 27

         1.  Przewodniczący: Grzegorz Kamiński, zam. Wiślica

 1. Zastępca Przewodniczącego: Aneta Katarzyna Wójcik,  zam. Jurków 

Członkowie:

 1. Marcin Piotr Mącznik, zam. Wawrowice,
 2. Ewa Kucharska, zam. Gorysławice,
 3. Mariusz Kaleta, zam. Chotel Czerwony,
 4. Teresa Maria Wiśniewska, zam. Szczytniki,
 5. Renata Maria Gaweł, zam. Łatanice,
 6. Małgorzata Stępień, zam. Szczytniki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy przeprowadzi głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - głosowanie ponowne w dniu 24 maja 2015 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W dniu głosowania 24 maja 2015 r. (niedziela) Obwodowa Komisja Wyborcza rozpocznie pracę o godzinie 6.00.

                                                               

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

w Gimnazjum w Wiślicy

/-/ Grzegorz Kamiński


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2

w Szkole Podstawowej w Wiślicy

 

Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Szkole Podstawowej w Wiślicy, adres siedziby ul. Podwale 1.

         1.  Przewodniczący: Jan Andrzej Krzyżakzam. Kuchary

 1. Zastępca Przewodniczącego: Klaudia Pienias, zam. Górki

Członkowie:

 1. Wojciech Paweł Błachut, zam. Wiślica,
 2.  Andrzej Zdzisław Solarski, zam. Wiślica,
 3. Michał Kaczmarczyk, zam.  Chotel Czerwony,
 4. Karolina Wioletta Wanat-Kucięba, zam. Szczerbaków,
 5. Anna Drechnowicz, zam. Gluzy,
 6. Joanna Białkiewicz – zam. Wiślica.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Szkole Podstawowej w Wiślicy przeprowadzi głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - głosowanie ponowne w dniu 24 maja 2015 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W dniu głosowania 24 maja 2015 r. (niedziela) Obwodowa Komisja Wyborcza rozpocznie pracę o godzinie 6.00.

                                                                                  

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2

w Szkole Podstawowej w Wiślicy

/-/ Jan Andrzej Krzyżak


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym 63a

 

Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym 63a.

         1.  Przewodniczący: Andrzej Siemieniec, zam.  Kobylniki

 1. Zastępca Przewodniczącego: Edyta Renata Gawor,  zam. Chotel Czerwony

Członkowie:

 1. Klaudia Patrycja Kocel, zam. Szczerbaków,
 2. Izabela Maria Pałaczyńska, zam. Hołudza,
 3. Stanisław Krzak, zam. Chotel Czerwony,
 4. Nina Kucięba, zam. Hołudza,
 5. Agnieszka Anna Dulik, zam. Łatanice,
 6. Zbigniew Mieczysław Zgrzywa, zam. Kuchary.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym przeprowadzi głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - głosowanie ponowne w dniu 24 maja 2015 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W dniu głosowania 24 maja 2015 r. (niedziela) Obwodowa Komisja Wyborcza rozpocznie pracę o godzinie 6.00.

                                                                                

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

w Świetlicy Wiejskiej

w Chotlu Czerwonym

/-/ Andrzej Siemieniec


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4

w Domu Strażaka w Szczerbakowie

 

Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Domu Strażaka w Szczerbakowie, adres siedziby Szczerbaków 104.

         1.  Przewodniczący: Krzysztof Widłak, zam. Sielec 

 1. Zastępca Przewodniczącego: Sylwia Kamila Kucięba, zam. Szczerbaków

 

Członkowie:

 1. Małgorzata Kwiatek, zam. Szczerbaków,
 2. Barbara Baczyńska, zam. Górki,
 3. Jan Zbigniew Obcowski, zam. Gluzy,
 4. Leokadia Cieślak, zam. Szczytniki,
 5. Paulina Pienias, zam. Górki,
 6. Maria Stępień, zam. Szczerbaków.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Domu Strażaka w Szczerbakowie przeprowadzi głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - głosowanie ponowne w dniu 24 maja 2015 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W dniu głosowania 24 maja 2015 r. (niedziela) Obwodowa Komisja Wyborcza rozpocznie pracę o godzinie 6.00.

                                                                                 

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4

w Domu Strażaka w Szczerbakowie

/-/ Krzysztof Widłak


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5

w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych

 

Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych, adres siedziby Skotniki Dolne 41.

         1.  Przewodniczący: Barbara Głombińska, zam. Skotniki Górne

 1. Zastępca Przewodniczącego: Renata Musiał, zam. Koniecmosty

Członkowie:

 1. Justyna Agata Twardy, zam. Skotniki Dolne,
 2. Wioletta Barbara Dziadek, zam. Skorocice,
 3. Ireneusz Władysław Skiba, zam. Gorysławice,
 4. Kamil Bekier, zam. Jurków,
 5. Katarzyna Zdzisława Śliz,  zam. Jurków,
 6. Krzysztofa Miciniak, zam. Łatanice.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych przeprowadzi głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - głosowanie ponowne w dniu 24 maja 2015 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W dniu głosowania 24 maja 2015 r. (niedziela) Obwodowa Komisja Wyborcza rozpocznie pracę o godzinie 6.00.

                

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5

w Szkole Podstawowej

w Skotnikach Dolnych

/-/ Barbara Głombińska


Zarządzenie Nr 72/2015

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie: ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Gminy w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na 10 maja 2015 r, głosowanie ponowne 24 maja 2015 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) w celu właściwego zabezpieczenia kart do głosowania, pieczęci, spisów wyborców i innych materiałów oraz zapewnienia sprawnego wykonania zadań ciążących na gminie w związku z wyborami zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dla pracowników Urzędu Gminy Wiślica ustalam dyżury wg porządku jak niżej:

Miejscem dyżuru jest –Sekretariat Urzędu Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8 - tel.: 41 369 09 00, 41 379 21 06, fax. 41 369 09 01, 41 379 21 28 oraz wskazane niżej stanowiska pracy w Urzędzie.

Dzień 23 maja 2015 r.(sobota) Sekretariat Urzędu Gminy: dyżur telefoniczny –kom. 691903300  

Od godz. 8.00 do godz. 20.00 – Agata Śliwa,

Referat Organizacyjny: dyżur telefoniczny –kom. 539959385

Krzysztof Widłak – Ewidencja ludności,

 

Dzień 24 maja 2015 r. (niedziela) tel. 41 369 09 00, 41 379 21 06

Sekretariat Urzędu Gminy

Godz. 5.00 – 12.00 Małgorzata Syrkiewicz

Godz. 12.00 – 20.00 Magdalena Łach-Kaczmarczyk

Godz. 20.00 - do zakończenia Agata Śliwa

Referat Organizacyjny: tel.: 41 3690914

Godz. 7.00 - 14.00 Łukasz Kaleta – Ewidencja ludności,

Godz. 14.00 - 21.00 Agnieszka Skiba – Ewidencja ludności,

Kierowca:

Godz. 5.00 - 9.00 i od 19.00 – do zakończenia Mariusz Kruk

Poza w/w godzinami pełni dyżur telefoniczny tel. 504 670 341

Godz. 5.00 –13.00, i od 16.30 do zakończenia Jacek Balicki – Urzędnik Wyborczy – poza w/w godzinami pełni dyżur telefoniczny pod numerem tel. 507 143 255

Od godz. 19.00 do zakończenia Przemysław Marzec – Koordynator Gminny - poza w/w godzinami pełni dyżur telefoniczny pod numerem tel. 501100939.

§ 2.

1. Sekretarz Gminy Jacek Balicki pełni stały dyżur telefoniczny pod numerem 507 143 255 poza godzinami pracy Urzędu Gminy do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z wyborami na terenie gminy Wiślica.

2. Sekretarz Gminy Jacek Balicki czuwa nad sprawnym wykonaniem wszystkich zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów.

§ 3.

W przypadku podejrzenia wystąpienia, bądź wystąpienia jakiegokolwiek incydentu rzutującego na poprawność przeprowadzenia wyborów na terenie Gminy Wiślica, osoby pełniące dyżur winny niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściwy Komisariat  Policji w Solcu -Zdroju oraz Sekretarza Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

 

Otrzymują:

 1. wymienieni w zarządzeniu,
 2. a/a.

Do wiadomości:

 1. Przewodniczący Obwodowych Komisji Wyborczych,
 2. Komisariat  Policji w Solcu –Zdroju

 


I N F O R M A C J A

DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W WYBORACH PREZYDENTA RP

ZARZĄDZONYCH NA 10 MAJA 2015 R.

GŁOSOWANIE PONOWNE W DNIU 24 MAJA 2015 R.

Informujemy wyznaczonych członków obwodowych komisji wyborczych, że sprawdzenie i odbiór kart do głosowania, nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, formularzy protokołu głosowania, pieczęci oraz spisu wyborców wraz z listą wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku – głosowanie ponowne w dniu 24 maja 2015 r. zostanie przeprowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:

HARMONOGRAM

sprawdzenia i odbioru kart do głosowania oraz innych materiałów wyborczych

w dniu 22.05.2015 roku (piątek)

Komisje Nr:
1 – godz. 13:00
2 – godz. 13.15
3 – godz. 13.30
4 – godz. 13:45

5 – godz. 14:00

 

Odbiór materiałów wyborczych w dniu głosowania 24 maja 2015 r. od godziny 5:00 w Urzędzie Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica.

 

/-/ Sekretarz Gminy

Jacek Balicki


INFORMACJA

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 42 w Kielcach i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach pracują:

 • w dniu 23 maja 2015 r. w godzinach od 8.00. do 15.00 Delegatura KBW w pełnym składzie, a do godz. 20.00 pełniony jest dyżur. Członkowie   Okręgowej    Komisji    Wyborczej    pełnią    dyżur w godzinach od 9.00. do 12.00.
 • w   dniu   24   maja   2015   r.   tak   w   Delegaturze   KBW   jak i   w   Okręgowej   Komisji    Wyborczej    pełnione    są    dyżury od godz. 6.00. do zakończenia prac wyborczych.

Numery telefonów na dzień 23-24 maja 2015 r:

 • Delegatura KBW w Kielcach: (41) 34-212-02; (41) 260-81-25; fax. (41) 34-475-87
 • Okręgowa Komisja Wyborcza nr 42 w Kielcach: (41) 342-17-06; 342-17-07
 • Obsługa Informatyczna Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach: (41) 342-17-12; 342-17-98
 •  

Lista numerów telefonów

do lokali wyborczych

 

 

Lp.

Numer i siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

Telefon

 1.  

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1

w Gimnazjum w Wiślicy,

ul. Okopowa 27

 

41 3690 969

 1.  

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2

w Szkole Podstawowej w Wiślicy,

ul. Podwale 1

 

41 3690 970

lub

41 3690 972

 1.  

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej

w Chotlu Czerwonym 63a

 

720 870 011

 1.  

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4

w Domu Strażaka

w Szczerbakowie 104

 

720 869 998

 1.  

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5

w Szkole Podstawowej

w Skotnikach Dolnych 41

 

41 3792 615

 

 


INFORMACJA

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 42 w Kielcach i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach pracują:

 • w dniu 9 maja 2015 r. w godzinach od 8.00. do 15.00 Delegatura KBW w pełnym składzie, a do godz. 20.00 pełniony jest dyżur. Członkowie   Okręgowej    Komisji    Wyborczej    pełnią    dyżur w godzinach od 9.00. do 12.00.
 • w   dniu   10   maja   2015   r.   tak   w   Delegaturze   KBW   jak i   w   Okręgowej   Komisji    Wyborczej    pełnione    są    dyżury od godz. 6.00. do zakończenia prac wyborczych.

Numery telefonów na dzień 9-10 maja 2015 r:

 • Delegatura KBW w Kielcach: (41) 34-212-02; (41) 260-81-25; fax. (41) 34-475-87
 • Okręgowa Komisja Wyborcza nr 42 w Kielcach: (41) 342-17-06; 342-17-07
 • Obsługa Informatyczna Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach: (41) 342-17-12; 342-17-98

 


Zarządzenie Nr 71/2015

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 5 maja 2015 r.

w sprawie: ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Gminy w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) w celu właściwego zabezpieczenia kart do głosowania, pieczęci, spisów wyborców i innych materiałów oraz zapewnienia sprawnego wykonania zadań ciążących na gminie w związku z wyborami zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dla pracowników Urzędu Gminy Wiślica ustalam dyżury wg porządku jak niżej:

Miejscem dyżuru jest –Sekretariat Urzędu Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8 - tel.: 41 369 09 00, 41 379 21 06, fax. 41 369 09 01, 41 379 21 28 oraz wskazane niżej stanowiska pracy w Urzędzie.

Sekretariat Urzędu Gminy

Dzień 9 maja 2015 r.(sobota) tel. 41 369 09 00, 41 379 21 06

Od godz. 8.00 do godz. 12.00 – Agata Śliwa,

Referat Organizacyjny: dyżur telefoniczny –kom. 539959385

Krzysztof Widłak – Ewidencja ludności,

Dzień 10 maja 2015 r. (niedziela) tel. 41 369 09 00, 41 379 21 06

Sekretariat Urzędu Gminy

Godz. 5.00 – 10.00 Agata Śliwa

Godz. 10.00 – 15.00 Beata Sokołowska

Godz. 15.00 – 20.00 Agnieszka Bysiecka

Godz. 20.00 - do zakończenia Agata Śliwa

Referat Organizacyjny: tel.: 41 3690914

Godz. 7.00 - 14.00 Agnieszka Skiba – Ewidencja ludności,

Godz. 14.00 - 21.00 Łukasz Kaleta – Ewidencja ludności,

Kierowca:

Godz. 5.00 - 9.00 i od 19.00 – do zakończenia Grzegorz Miklaszewski

Poza w/w godzinami pełni dyżur telefoniczny tel. 793175114

Godz. 5.00 –13.00, i od 16.30 do zakończenia Jacek Balicki – Urzędnik Wyborczy – poza w/w godzinami pełni dyżur telefoniczny pod numerem tel. 507 143 255

Od godz. 19.00 do zakończenia Przemysław Marzec – Koordynator Gminny - poza w/w godzinami pełni dyżur telefoniczny pod numerem tel. 501100939.

§ 2.

1. Sekretarz Gminy Jacek Balicki pełni stały dyżur telefoniczny pod numerem 507 143 255 poza godzinami pracy Urzędu Gminy do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z wyborami na terenie gminy Wiślica.

2. Sekretarz Gminy Jacek Balicki czuwa nad sprawnym wykonaniem wszystkich zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów.

§ 3.

W przypadku podejrzenia wystąpienia, bądź wystąpienia jakiegokolwiek incydentu rzutującego na poprawność przeprowadzenia wyborów na terenie Gminy Wiślica, osoby pełniące dyżur winny niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściwy Komisariat  Policji w Solcu -Zdroju oraz Sekretarza Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

 

Otrzymują:

 1. wymienieni w zarządzeniu,
 2. a/a.

Do wiadomości:

 1. Przewodniczący Obwodowych Komisji Wyborczych,
 2. Komisariat  Policji w Solcu –Zdroju

 


Znak: Or. 502.1.2015

 

I N F O R M A C J A

DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W WYBORACH PREZYDENTA RP

ZARZĄDZONYCH NA 10 MAJA 2015 R.

 

               W związku z koniecznością przygotowania członków obwodowych komisji wyborczych do należytego i sprawnego wypełnienia zadań w dniu głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku informuje, że szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu

6  maja 2015 roku o godz. 8.00 w Domu Strażaka w Wiślicy.

            Z uwagi na wagę omawianych spraw obecność jest obowiązkowa.  

/-/ Sekretarz Gminy

Jacek Balicki


ZARZĄDZENIE Nr 60/2015
Wójta Gminy Wiślica
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w związku wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

 

Na podstawie § 6 ust. 1 i 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015r. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia możliwości wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz określenia warunków i sposobu jej wykorzystania, zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 1. Powołuje Przemysława Marca na Koordynatora Gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
 2. Powołuje operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach, o których mowa w ustępie 1, i tak:
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 – Pani Edyta Szostak,
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 – Pani Edyta Sułek,
 3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 – Pan Marek Gaweł,
 4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 – Pani Mirosława Niedbała,
 5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 – Pani Anna Kafara.

 

§ 2.

Koordynator gminny odpowiedzialny jest za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji.

§ 3.

 1. Zadania koordynatora gminnego określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
 2. Zadania operatorów informatycznej obsługi OKW określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Otrzymują:

- Koordynator gminny,

- Operatorzy OKW,

- Stanowisko ds. kadr

-a/a

Wójt Gminy Wiślica

/- / Stanisław Krzak

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 60/2015

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Zadania koordynatora gminnego

Do zadań koordynatora gminnego należy:

 1. udział w szkoleniu organizowanym przez pełnomocnika ds. informatyki OKW i koordynatora okręgowego,
 2. wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym przez osoby realizujące zadanie obsługi rejestru wyborców danych dotyczących obwodów głosowania i ich granic, liczby uprawnionych do głosowania na obszarze gminy oraz danych o liczbie udzielonych pełnomocnictw, liczbie zaświadczeń, liczbie wysłanych pakietów wyborczych,
 3. nadzór nad wprowadzeniem do systemu danych osób funkcyjnych - przewodniczących i zastępców przewodniczących - obwodowych komisji wyborczych i aktualizację tych danych przez osoby realizujące zadanie obsługi rejestru wyborców,
 4. prowadzenie ewidencji operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych zawierającej dane kontaktowe i ustalony sposób dystrybucji loginów i haseł, oprogramowania oraz danych definiujących,
 5. przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
 6. prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania (w przypadku wsparcia w obwodach bez dostępu do sieci publicznej przekazywania danych) i aktualności danych definicyjnych,
 7. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych oraz operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych loginów i haseł,
 8. dystrybucja oprogramowania oraz danych definicyjnych dla każdego obwodu głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych i utworzenie nośników), także w przypadku testów, o którym mowa w punkcie 14,
 9. przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
 10.                udzielenie wsparcia pełnomocnikowi okręgowej komisji wyborczej, powołanemu w trybie art. 173 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, w zakresie przygotowania i obsługi stanowiska do sprawdzania poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodach, w których nie stosowano wsparcia informatycznego oraz wysyłania danych o wynikach głosowania w obwodzie z obwodów, w których niemożliwe było dokonanie transmisji,
 11.                w dniu głosowania – dwukrotne przekazanie danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (tzw. frekwencji) w trybie określonym w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.),
 12.                zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu koordynatorowi okręgowemu,
 13. w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi okręgowemu,
 14.                udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych przekazywania danych testowych o wynikach głosowania oraz o liczbie osób ujętych w spisie wyborców i liczbie wydanych kart do głosowania (określanych mianem frekwencji) ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego (zgodnie ze scenariuszami testów),
 15.  przekazanie do koordynatora okręgowego wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych,
 16.  prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane następujące czynności:
 1. przeprowadzenie (z potwierdzeniem uczestnictwa) szkolenia operatorów obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej i pozostałych użytkowników gminnych obsługujących system WOW,
 2. zgłaszanie uwag do działania programu do koordynatora okręgowego, w tym usterek i awarii,
 3. przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł operatorom oraz przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych,
 4. przekazanie, oprogramowania i danych definicyjnych operatorom obwodowych  komisji wyborczych (pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośnika),

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 60/2015

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

 

Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej.

Do zadań operatora należy:

 1. udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,
 2. udział w wyznaczonych terminach w testach ogólnokrajowych obejmujących wprowadzenie testowych wyników głosowania oraz danych testowych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców i liczbie wydanych kart do głosowania (określanych mianem frekwencji) w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub w przypadku braku dostępu do sieci publicznej przekazanie danych do pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w wyznaczonym terminie,
 3. odbiór za potwierdzeniem loginu i hasła operatora do systemu (na czas testów oraz dla obsługi wyborów),
 4. przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i zainstalowanego oprogramowania oraz w przypadku braku dostępu do sieci publicznej instalacji oprogramowania wraz z wczytaniem właściwych plików definicyjnych klk,
 5. potwierdzenie dostępu do sieci publicznej, łączności ze stronami https://wow.kbw.gov.pl i https://prtest2015.kbw.gov.pl oraz ewentualnie instalacji wersji offline wraz z zainstalowaniem właściwych plików klk.
 6. ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej, najpóźniej w przeddzień głosowania, miejsca i harmonogramu pracy,
 7. dwukrotne przesłanie, w dniu głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (tzw. frekwencji),
 8. wprowadzenie danych z projektu protokołu wyników głosowania na Prezydenta RP w obwodzie przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej,
 9. w przypadku wystąpienia błędów lub ostrzeżeń - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej zestawienia błędów do wprowadzonego protokołu,
 10. zgłaszanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej błędnych danych o siedzibie obwodowej komisji wyborczej lub o godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania,
 11. wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej do podpisania niezbędnej liczby egzemplarzy projektów protokołów głosowania w obwodzie,
 12. zapisanie po podpisaniu przez komisję, danych z protokołu głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku oraz dołączenie go do dokumentów przekazywanych do okręgowej komisji wyborczej,
 13. przesłanie do systemu danych z protokołu głosowania w obwodzie,
 14. udostępnienie funkcji uwierzytelnienia, za pomocą kodów jednorazowych, danych protokołu przekazanego do sytemu przewodniczącemu lub zastępcy przewodniczącego.

 


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

w Gimnazjum w Wiślicy

 

Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy, adres siedziby ul. Okopowa 27

     1.  Przewodniczący: Grzegorz Kamiński, zam. Wiślica

 1. Zastępca Przewodniczącego: Aneta Katarzyna Wójcik,  zam. Jurków 

Członkowie:

 1. Marcin Piotr Mącznik, zam. Wawrowice,
 2. Ewa Kucharska, zam. Gorysławice,
 3. Mariusz Kaleta, zam. Chotel Czerwony,
 4. Teresa Maria Wiśniewska, zam. Szczytniki,
 5. Renata Maria Gaweł, zam. Łatanice,
 6. Małgorzata Stępień, zam. Szczytniki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy przeprowadzi głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W dniu głosowania 10 maja 2015 r. (niedziela) Obwodowa Komisja Wyborcza rozpocznie pracę o godzinie 6.00.

 

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

w Gimnazjum w Wiślicy

/-/ Grzegorz Kamiński


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2

w Szkole Podstawowej w Wiślicy

 

Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Szkole Podstawowej w Wiślicy, adres siedziby ul. Podwale 1.

     1.Przewodniczący: Jan Andrzej Krzyżak, zam. Kuchary

 1. Zastępca Przewodniczącego: Klaudia Pienias, zam. Górki

Członkowie:

 1. Wojciech Paweł Błachut, zam. Wiślica,
 2.  Andrzej Zdzisław Solarski, zam. Wiślica,
 3. Michał Kaczmarczyk, zam.  Chotel Czerwony,
 4. Karolina Wioletta Wanat-Kucięba, zam. Szczerbaków,
 5. Anna Drechnowicz, zam. Gluzy,
 6. Joanna Białkiewicz – zam. Wiślica.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Szkole Podstawowej w Wiślicy przeprowadzi głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W dniu głosowania 10 maja 2015 r. (niedziela) Obwodowa Komisja Wyborcza rozpocznie pracę o godzinie 6.00.

   

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2

w Szkole Podstawowej w Wiślicy

/-/ Jan Andrzej Krzyżak


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym 63a

 

Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym 63a.

     1.  Przewodniczący: Andrzej Siemieniec, zam.  Kobylniki

 1. Zastępca Przewodniczącego: Edyta Renata Gawor,  zam. Chotel Czerwony

Członkowie:

 1. Klaudia Patrycja Kocel, zam. Szczerbaków,
 2. Izabela Maria Pałaczyńska, zam. Hołudza,
 3. Stanisław Krzak, zam. Chotel Czerwony,
 4. Nina Kucięba, zam. Hołudza,
 5. Agnieszka Anna Dulik, zam. Łatanice,
 6. Zbigniew Mieczysław Zgrzywa, zam. Kuchary.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym przeprowadzi głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W dniu głosowania 10 maja 2015 r. (niedziela) Obwodowa Komisja Wyborcza rozpocznie pracę o godzinie 6.00.

 

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

w Świetlicy Wiejskiej

w Chotlu Czerwonym

/-/ Andrzej Siemieniec


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4

w Domu Strażaka w Szczerbakowie

 

Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Domu Strażaka w Szczerbakowie 104.

     1.  Przewodniczący: Krzysztof Widłak, zam. Sielec 

 1. Zastępca Przewodniczącego: Sylwia Kamila Kucięba, zam. Szczerbaków

Członkowie:

 1. Małgorzata Kwiatek, zam. Szczerbaków,
 2. Barbara Baczyńska, zam. Górki,
 3. Jan Zbigniew Obcowski, zam. Gluzy,
 4. Leokadia Cieślak, zam. Szczytniki,
 5. Paulina Pienias, zam. Górki,
 6. Maria Stępień, zam. Szczytniki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Domu Strażaka w Szczerbakowie przeprowadzi głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W dniu głosowania 10 maja 2015 r. (niedziela) Obwodowa Komisja Wyborcza rozpocznie pracę o godzinie 6.00.

 

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4

w Domu Strażaka w Szczerbakowie

/-/ Krzysztof Widłak


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5

w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych

 

Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych 41.

     1.  Przewodniczący: Barbara Głombińska, zam. Skotniki Górne

 1. Zastępca Przewodniczącego: Renata Musiał, zam. Koniecmosty

Członkowie:

 1. Justyna Agata Twardy, zam. Skotniki Dolne,
 2. Wioletta Barbara Dziadek, zam. Skorocice,
 3. Ireneusz Władysław Skiba, zam. Gorysławice,
 4. Kamil Bekier, zam. Jurków,
 5. Katarzyna Zdzisława Śliz,  zam. Jurków,
 6. Krzysztofa Miciniak, zam. Łatanice.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych przeprowadzi głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W dniu głosowania 10 maja 2015 r. (niedziela) Obwodowa Komisja Wyborcza rozpocznie pracę o godzinie 6.00.

                                                                                     

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5

w Szkole Podstawowej

w Skotnikach Dolnych

/-/ Barbara Głombińska


ZARZĄDZENIE NR 59/2015
Wójta Gminy Wiślica
z dnia 27 kwietnia 2015 r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Wiślica z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn zm.), § 2  ust. 2 pkt 1  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1152) zarządzam, co następuje:

                                                                                                    § 1.
W zarządzeniu Nr 56/2015 Wójta Gminy Wiślica z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami wprowadza się następującą zmianę:
1) § 1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Wiślicy – Edyta Szostak,”.
                                                                                                     § 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisu. 

 


Otrzymują:
- wymieniona w zarządzeniu,
- Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju,
-a/a.

Wójt Gminy Wiślica

/- / Stanisław Krzak

 

Lista przedstawicieli wyznaczonych
do ochrony poszczególnych lokali wyborczych

Lp.  Numer i siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Imię i nazwisko     Imię i nazwisko     Telefon
1.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy, ul. Okopowa 27

Edyta Szostak Skotniki Dolne 25, 28-160 Wislica  533142629
2.  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Szkole Podstawowej w Wiślicy, ul. Podwale 1 Edyta Sułek Gorysławice 16, 28-160 Wiślica 600370709
3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym 63a Marek Gaweł Skorocice 8,
28-160 Wiślica
888031885
4.   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Domu Strażaka w Szczerbakowie 104     Mirosława Niedbała Gorysławice 125/2,
28-160 Wiślica
662063109
5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych 41  Anna Kafara

ul. Podgrodzie 1,
28-160 Wiślica

667925577

INFORMACJA
 

Informuje się, że istnieje możliwość sprawdzenia swojej obecności  na liście osób upoważnionych do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Spis będzie udostępniony do wglądu od dnia 20 kwietnia 2015 roku do dnia 4 maja 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Batalionów Chłopskich 62 w Wiślicy w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:00 do 15:00.

Nadmienia się również, że wyborca niepełnosprawny może skorzystać z uprawnień przysługujących każdemu wyborcy, które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu, takich jak głosowanie korespondencyjne, głosowanie w wybranym obwodzie głosowania, w tym obwodzie przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Pliki do pobrania:

 1. Kalendarz Wyborczy - pdf
 2. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców - doc
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania - doc
 4. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowani - doc
 5. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - pdf
 6. Wniosek, zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - doc

 

Szczegółowych informacji udziela p. Krzysztof Widłak - osoba odpowiedzialna, tel. 41 3690914, w godzinach pracy tj. poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00.

 


banner - full banner.jpeg

 

Komunikaty PKW w zakresie bieżących wyborów opracowane w formie wideo: http://goo.gl/3kTneD


Plakat_wybory_Prezydent RP.jpeg


ZARZĄDZENIE NR 56/2015
Wójta Gminy Wiślica
z dnia 22 kwietnia 2015 r.


w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn zm.), § 2  ust. 2 pkt 1  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1152) zarządzam, co następuje:

                                                                                                       § 1.
Wyznaczam osoby odpowiedzialne za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku:
1) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Wiślicy – Małgorzata Syrkiewicz,
2) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Wiślicy – Edyta Sułek,
3) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Chotlu Czerwonym – Marek Gaweł,
4) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Szczerbakowie – Mirosława Niedbała,
5) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Skotnikach Dolnych – Anna Kafara,
                                                                                                        § 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisu.  

 

 

Otrzymują:
- wymienieni w zarządzeniu,
- Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju,
-a/a.

Wójt Gminy Wiślica

/- / Stanisław Krzak

 

Lista przedstawicieli wyznaczonych
do ochrony poszczególnych lokali wyborczych

Lp.  Numer i siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Imię i nazwisko     Imię i nazwisko     Telefon
1.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy, ul. Okopowa 27

Małgorzata Syrkiewicz ul. Okopowa 5, 28-160 Wislica  508305365
2.  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Szkole Podstawowej w Wiślicy, ul. Podwale 1 Edyta Sułek Gorysławice 16, 28-160 Wiślica 600370709
3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym 63a Marek Gaweł Skorocice 8,
28-160 Wiślica
888031885
4.   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Domu Strażaka w Szczerbakowie 104     Mirosława Niedbała Gorysławice 125/2,
28-160 Wiślica
662063109
5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych 41  Anna Kafara

ul. Podgrodzie 1,
28-160 Wiślica

667925577

Wiślica 2015-04-20

Znak: OR. 502.1.2015

 

I N F O R M A C J A

DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Informuję, że pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. odbędzie się  24.04.2015 roku, o godz. 8.00 w Domu Strażaka w Wiślicy.

Na pierwszym posiedzeniu komisja powinna ująć w porządku obrad następujące sprawy:

1) wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę;

2) omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;

3) ustala zadania do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów;

4) komisja zapoznaje się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan pracy.

Do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji.

 

W związku z powyższym proszę o obowiązkową obecność na w/w posiedzeniu.

 

Wójt Gminy Wiślica

/- / Stanisław Krzak


Informacja o składzie

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

w Gimnazjum w Wiślicy

 

Na podstawie na podstawie § 10 ust. 2  uchwały PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2011 poz.30 Nr 345 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy, ul. Okopowa 27.

 1. Marcin Piotr Mącznik, zam. Wawrowice zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa.
 2. Ewa Kucharska, zam. Gorysławice zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
 3. Mariusz Kaleta, zam. Chotel Czerwony  zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek.
 4. Teresa Maria Wiśniewska, zam. Szczytniki zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
 5. Aneta Katarzyna Wójcik,  zam. Jurków  zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego.
 6. Renata Maria Gaweł, zam. Łatanice zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza.
 7. Małgorzata Stępień, zam. Szczytniki zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna.
 8. Grzegorz Kamiński – zam. Wiślica, - osoba wskazana przez Wójta Gminy Wiślica.

Informacja o składzie

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2

w Szkole Podstawowej w Wiślicy

 

Na podstawie na podstawie § 10 ust. 2  uchwały PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2011 poz.30 Nr 345 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Szkole Podstawowej w Wiślicy, ul. Podwale 1.

 1. Wojciech Paweł Błachut, zam. Wiślica zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa.
 2. Andrzej Zdzisław Solarski, zam. Wiślica zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
 3. Michał Kaczmarczyk, zam.  Chotel Czerwony zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek.
 4. Karolina Wioletta Wanat-Kucięba, zam. Szczerbaków  zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
 5. Anna Drechnowicz, zam. Gluzy zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego.
 6. Klaudia Pienias, zam. Górki zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza.
 7. Jan Andrzej Krzyżak, zam. Kuchary zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna.
 8. Joanna Białkiewicz – zam. Wiślica - osoba wskazana przez Wójta Gminy Wiślica.

Informacja o składzie

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym

 

Na podstawie na podstawie § 10 ust. 2  uchwały PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2011 poz.30 Nr 345 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej, Chotel Czerwony 63a.

 1. Klaudia Patrycja Kocel, zam. Szczerbaków zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa.
 2. Izabela Maria Pałaczyńska, zam. Hołudza zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
 3. Stanisław Krzak, zam. Chotel Czerwony zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek.
 4. Nina Kucięba, zam. Hołudza zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
 5. Edyta Renata Gawor,  zam. Chotel Czerwony zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego.
 6. Agnieszka Anna Dulik, zam. Łatanice zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza.
 7. Zbigniew Mieczysław Zgrzywa, zam. Kuchary zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna.
 8. Andrzej Siemieniec – zam.  Kobylniki - osoba wskazana przez Wójta Gminy Wiślica.

Informacja o składzie

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4

w Domu Strażaka w Szczerbakowie

 

Na podstawie na podstawie § 10 ust. 2  uchwały PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2011 poz.30 Nr 345 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Domu Strażaka, Szczerbaków 104.

 1. Małgorzata Kwiatek, zam. Szczerbaków zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa.
 2. Barbara Baczyńska, zam. Górki  zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
 3. Jan Zbigniew Obcowski, zam. Gluzy zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek.
 4. Leokadia Cieślak, zam. Szczytniki zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
 5. Sylwia Kamila Kucięba, zam. Szczerbaków zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego.
 6. Paulina Pienias, zam. Górki zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza.
 7. Maria Stępień, zam. Szczytniki zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna.
 8. Krzysztof Widłak – zam. Sielec  - osoba wskazana przez Wójta Gminy Wiślica.

Informacja o składzie

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5

w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych

 

Na podstawie na podstawie § 10 ust. 2  uchwały PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2011 poz.30 Nr 345 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Szkole Podstawowej, Skotniki Dolne 41.

 1. Justyna Agata Twardy, zam. Skotniki Dolne zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa.
 2. Wioletta Barbara Dziadek, zam. Skorocice  zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
 3. Ireneusz Władysław Skiba, zam. Gorysławice zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek.
 4. Kamil Bekier, zam. Jurków zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
 5. Katarzyna Zdzisława Śliz,  zam. Jurków zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego.
 6. Renata Musiał, zam. Koniecmosty zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza.
 7. Krzysztofa Miciniak, zam. Łatanice zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna.
 8. Barbara Głombińska – zam. Skotniki Górne - osoba wskazana przez Wójta Gminy Wiślica.

 


Zarządzenie Nr 54/2015

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 

Na podstawie art. 182 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia na terenie gminy Wiślica wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku  powołuje obwodowe komisje wyborcze w następujących składach osobowych:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1

w Gimnazjum w Wiślicy

 1. Marcin Piotr Mącznik
 2. Ewa Kucharska
 3. Mariusz Kaleta
 4. Teresa Maria Wiśniewska
 5. Aneta Katarzyna Wójcik
 6. Renata Maria Gaweł
 7. Małgorzata Stępień
 8. Grzegorz Kamiński

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2

w Szkole Podstawowej w Wiślicy

 1. Wojciech Paweł Błachut
 2. Andrzej Zdzisław Solarski
 3. Michał Kaczmarczyk
 4. Karolina Wioletta Wanat-Kucięba
 5. Anna Drechnowicz
 6. Klaudia Pienias
 7. Jan Andrzej Krzyżak
 8. Joanna Białkiewicz

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3

w Świetlicy Wiejskiej

w Chotlu Czerwonym

 1. Klaudia Patrycja Kocel
 2. Izabela Maria Pałaczyńska
 3. Stanisław Krzak
 4. Nina Kucięba
 5. Edyta Renata Gawor
 6. Agnieszka Anna Dulik
 7. Zbigniew Mieczysław Zgrzywa
 8. Andrzej Siemieniec

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4

w Domu Strażaka w Szczerbakowie

 1. Małgorzata Kwiatek
 2. Barbara Baczyńska
 3. Jan Zbigniew Obcowski
 4. Leokadia Cieślak
 5. Sylwia Kamila Kucięba
 6. Paulina Pienias
 7. Maria Stępień
 8. Krzysztof Widłak

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5

Szkole Podstawowe w Skotnikach Dolnych

 1. Justyna Agata Twardy
 2. Wioletta Barbara Dziadek
 3. Ireneusz Władysław Skiba
 4. Kamil Bekier
 5. Katarzyna Zdzisława Śliz
 6. Renata Musiał
 7. Krzysztofa Miciniak
 8. Barbara Głombińska

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń i umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wiślica.

 

Wójt Gminy Wiślica

/- / Stanisław Krzak

 

 


Warszawa, dnia 15 kwietnia 2015 r.

      PAŃSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA

     ZPOW-603-193/15

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

 

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) gminy muszą sporządzić spisy wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które będą aktualizowane do czasu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym.

Pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania.

Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy (wzór w załączeniu). Polega ono na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z apelem do wyborców, aby korzystali z ustawowego uprawnienia, o którym mowa w art. 36 § 1 Kodeksu wyborczego i sprawdzali, czy zostali ujęci w spisie wyborców sporządzonym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Zastępca Przewodniczącego

Państwowej Komisji Wyborczej

Wiesław Kozielewicz

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców (ZPOW-603-193-15) wraz ze wzorem wniosku

 


Obwieszczenie

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 27 marca 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XXII/179/2012 Rady Gminy Wiślica 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy Wiślica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

1

niepel.gif

koresp.gif

 

Gorysławice, Kobylniki, Sielec, Wiślica

Wiślica Gimnazjum

ul. Okopowa 27

2

Jurków, Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice

Wiślica

Szkoła Podstawowa,

ul. Podwale 1

3

Brzezie, Gluzy, Hołudza, Chotel Czerwony, Łatanice

Chotel Czerwony 63a

Świetlica Wiejska

4

Górki, Szczerbaków, Szczytniki

Szczerbaków 104

Dom Strażaka

5

niepel.gif

koresp.gif

 

Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice

Skotniki Dolne 41

Szkoła Podstawowa

 

niepel.gif - obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
koresp.gif  - obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.

 

 

 

 

Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny), na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborców tj. do dnia 5 maja 2015 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, albo w której czasowo przebywa.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 4 maja 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 27 kwietnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Uwaga!

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015 r. (niedziela)

w godzinach od 7.00 do 21.00.

                                                                                         

 

Wójt Gminy Wiślica

(-) Stanisław Krzak

Obwieszczenie Wójta Gminy Wiślica z dnia 27 marca 2015 r. - pobierz. 

 


ZPOW-603-1/15

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. 
 
 
       PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

    ZPOW-603-1/15


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r., informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im poniższe uprawnienia.

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny ma prawo do uzyskiwania informacji o: właściwym dla siebie obwodzie głosowania, lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, terminie wyborów oraz godzinach głosowania, komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i o warunkach oraz formach głosowania.

Informacje, o których mowa wyżej, są podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

Informacje te są także przekazywane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

II. Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym również wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów;

5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 6. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 4 maja 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428). (wzór dołączony do informacji).

Do wniosku należy dołączyć:

- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazanego wyżej (wzór dołączony do informacji);
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015 r., stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428).

III. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

IV. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto wyborca niepełnosprawny może skorzystać z uprawnień przysługujących każdemu wyborcy, które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu, takich jak głosowanie korespondencyjne, głosowanie w wybranym obwodzie głosowania, w tym obwodzie przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Szerzej na ten temat w Informacji Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz w Informacji Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Informacje te dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.
 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński
2015-02-16  

Zarządzenie Wójta Gminy Wiślica Nr 23/2015
PDFZarządzenie Nr 23.pdf (42,41KB)

 

2015-02-06    Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r.o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
PDFpostanowienie.pdf (1 000,44KB)