Niesłyszący

Ogólnopolska akcja informacyjna"Dzień Ofiar Przestępstw i Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw"