Niesłyszący

Uwaga Rolnicy!!! 28 luty 2015 r. ostateczny termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

WÓJT GMINY WIŚLICA INFORMUJE, ŻE W TERMINIE OD  
 1
LUTEGO 2015 R. DO  28 LUTEGO 2015 R.
W URZĘDZIE GMINY WIŚLICA (POKÓJ NR 1) BĘDĄ
PRZYJMOWANE WNIOSKI O ZWROT PODATKU
AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU
NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI
ROLNEJ WRAZ Z FAKTURAMI VAT (LUB ICH KOPIAMI)
POTWIERDZAJĄCYMI ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO
W OKRESIE OD 1 SIERPNIA 2014 R. DO 31 STYCZNIA  2015 R.