Niesłyszący

Informacja w sprawie spotkania dotyczącego prawidłowej gospodarki odpadami oraz uruchomienia Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie