Niesłyszący

Szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkanców woj.świętokrzyskiego w wieku 45 +