Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

„Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw”, zaprasza do udziału w spotkaniu szkoleniowym.

Szkolenie na temat pozyskiwania mini-grantów do 5000 zł –ZAPRASZAMY !

Wszystkie osoby zainteresowane staraniem się o środki na realizację inicjatyw oddolnych w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw”, zapraszamy do udziału w spotkaniu szkoleniowym. Odbędzie się ono już niebawem w Busku-Zdroju!

W projekcie prowadzonym przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój można pozyskać środki w wysokości do 5 000 zł na realizację inicjatyw lokalnych z zakresu sfery pożytku publicznego lub w przypadku organizacji pozarządowych – również na działania związane z rozwojem NGO. Szkolenie jednodniowe (trwające około 6-7 godzin) obejmie zagadnienia związane z poprawnym przygotowaniem wniosku o mikrodotację w ramach projektu oraz właściwą realizacją i rozliczeniem działań prowadzonych w ramach inicjatywy.

Do udziału w szkoleniu wszystkie osoby zamieszkujące na terenie powiatu buskiego i zainteresowane staraniem się o środki na realizację inicjatyw oddolnych oraz przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie tego powiatu.

Fundusze w kwocie do 5 000 zł mogą pozyskać:

- Grupa minimium trzech pełnoletnich osób (tzw. grupa nieformalna), która dla swojej społeczności lokalnej chce zrealizować inicjatywę z  zakresu pożytku publicznego;

- Młoda organizacja pozarządowa (tj. organizacja zarejestrowana w KRS nie dłużej niż 18 miesięcy), która chce pozyskać środki na realizację inicjatyw z zakresu pożytku publicznego lub zrealizować inicjatywę nakierowaną na rozwój swojej organizacji pozarządowej.

Udział w  szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, finansowanego  ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Strona internetowa projektu: www.fio.sir.com.pl

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załącznika „Formularza na szkolenie”  i odesłanie na niniejszy adres  e-mailowy (). Po zrekrutowaniu odpowiedniej liczby uczestników, skontaktujemy się z Państwem podając szczegóły organizacyjne dotyczące szkolenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu i składaniu wniosków o dofinansowanie!

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu:

Anna Młyńczak

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

ul. Śniadeckich 30/5, 25-366 Kielce

tel. 41 361 04 92 w. 21

Załącznik - Formularz zgłoszeniowy na szkolenie (doc)