Niesłyszący

Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie gminy Wiślica

   Wiślica, dnia 20.03.2015 rok.

 

Numer sprawy: OR.524.3.2015

 

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

 

       Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie gminy Wiślica,  wybrano do realizacji zadania, ofertę złożoną przez: Ludowy Klub Sportowy „LKS GRÓD” Wislica, ul. Okopowa 8, 28 – 160 Wiślica na kwotę 40 000,00zł.

 

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak