Niesłyszący

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

 

Informacja o składzie

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

w Gimnazjum w Wiślicy

 

Na podstawie na podstawie § 10 ust. 2  uchwały PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2011 poz.30 Nr 345 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy, ul. Okopowa 27.

 

 1. Marcin Piotr Mącznik, zam. Wawrowice zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa.
 2. Ewa Kucharska, zam. Gorysławice zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
 3. Mariusz Kaleta, zam. Chotel Czerwony  zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek.
 4. Teresa Maria Wiśniewska, zam. Szczytniki zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
 5. Aneta Katarzyna Wójcik,  zam. Jurków  zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego.
 6. Renata Maria Gaweł, zam. Łatanice zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza.
 7. Małgorzata Stępień, zam. Szczytniki zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna.
 8. Grzegorz Kamiński – zam. Wiślica, - osoba wskazana przez Wójta Gminy Wiślica.

Informacja o składzie

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2

w Szkole Podstawowej w Wiślicy

 

Na podstawie na podstawie § 10 ust. 2  uchwały PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2011 poz.30 Nr 345 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Szkole Podstawowej w Wiślicy, ul. Podwale 1.

 

 1. Wojciech Paweł Błachut, zam. Wiślica zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa.
 2. Andrzej Zdzisław Solarski, zam. Wiślica zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
 3. Michał Kaczmarczyk, zam.  Chotel Czerwony zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek.
 4. Karolina Wioletta Wanat-Kucięba, zam. Szczerbaków  zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
 5. Anna Drechnowicz, zam. Gluzy zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego.
 6. Klaudia Pienias, zam. Górki zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza.
 7. Jan Andrzej Krzyżak, zam. Kuchary zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna.
 8. Joanna Białkiewicz – zam. Wiślica - osoba wskazana przez Wójta Gminy Wiślica.

Informacja o składzie

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym

 

Na podstawie na podstawie § 10 ust. 2  uchwały PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2011 poz.30 Nr 345 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej, Chotel Czerwony 63a.

 

 1. Klaudia Patrycja Kocel, zam. Szczerbaków zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa.
 2. Izabela Maria Pałaczyńska, zam. Hołudza zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
 3. Stanisław Krzak, zam. Chotel Czerwony zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek.
 4. Nina Kucięba, zam. Hołudza zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
 5. Edyta Renata Gawor,  zam. Chotel Czerwony zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego.
 6. Agnieszka Anna Dulik, zam. Łatanice zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza.
 7. Zbigniew Mieczysław Zgrzywa, zam. Kuchary zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna.
 8. Andrzej Siemieniec – zam.  Kobylniki - osoba wskazana przez Wójta Gminy Wiślica.

Informacja o składzie

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4

w Domu Strażaka w Szczerbakowie

 

Na podstawie na podstawie § 10 ust. 2  uchwały PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2011 poz.30 Nr 345 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Domu Strażaka, Szczerbaków 104.

 

 1. Małgorzata Kwiatek, zam. Szczerbaków zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa.
 2. Barbara Baczyńska, zam. Górki  zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
 3. Jan Zbigniew Obcowski, zam. Gluzy zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek.
 4. Leokadia Cieślak, zam. Szczytniki zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
 5. Sylwia Kamila Kucięba, zam. Szczerbaków zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego.
 6. Paulina Pienias, zam. Górki zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza.
 7. Maria Stępień, zam. Szczerbaków zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna.
 8. Krzysztof Widłak – zam. Sielec  - osoba wskazana przez Wójta Gminy Wiślica.

Informacja o składzie

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5

w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych

 

Na podstawie na podstawie § 10 ust. 2  uchwały PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2011 poz.30 Nr 345 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Szkole Podstawowej, Skotniki Dolne 41.

 

 1. Justyna Agata Twardy, zam. Skotniki Dolne zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa.
 2. Wioletta Barbara Dziadek, zam. Skorocice  zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
 3. Ireneusz Władysław Skiba, zam. Gorysławice zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek.
 4. Kamil Bekier, zam. Jurków zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
 5. Katarzyna Zdzisława Śliz,  zam. Jurków zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego.
 6. Renata Musiał, zam. Koniecmosty zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza.
 7. Krzysztofa Miciniak, zam. Łatanice zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna.
 8. Barbara Głombińska – zam. Skotniki Górne - osoba wskazana przez Wójta Gminy Wiślica.

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2015 r.

      PAŃSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA

     ZPOW-603-193/15

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

 

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) gminy muszą sporządzić spisy wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które będą aktualizowane do czasu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym.

Pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania.

Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy (wzór w załączeniu). Polega ono na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z apelem do wyborców, aby korzystali z ustawowego uprawnienia, o którym mowa w art. 36 § 1 Kodeksu wyborczego i sprawdzali, czy zostali ujęci w spisie wyborców sporządzonym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Zastępca Przewodniczącego

Państwowej Komisji Wyborczej

Wiesław Kozielewicz

Załącznik:

1. Wzór wniosku - pdf