Niesłyszący

Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2015

Oświadczenie majątkowe G. Kamiński

PDFosw.m.G.Kaminski_20150505082354.pdf (721,45KB)

 

Oświadczenie majątkowe J. Białkiewicz

PDFosw.m. J.Bialkiewicz_20150504114421.pdf (715,58KB)

 

Oświadczenie majatkowe B. Głombińska

PDFOsw.m.B.Glombinska_20150430125421.pdf (682,12KB)

 

Oświadczenie majątkowe J. Krzemień

PDFosw.m.J.Krzemien _20150504123500.pdf (706,54KB)

 

Oświadczenie majątkowe A. Kopciara - pracownik GOPS

PDFosw.m. A.Kopciara_20150430121747.pdf (1 005,12KB)

 

Oświadczenie majątkowe P. Służalska

PDFosw.m.P.Sluzalska_20150608105726.pdf (1,01MB)