Informujemy, że dnia 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz.9.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy, odbędzie się I Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy 2015

Oświadczenie majątkowe St. Krzak

PDFosw.St.Krzak_20150513072923.pdf

 

Oświadczenie majątkowe J. Balicki

PDFosw.m. J.Balicki_20150504120141.pdf

 

Oświadczenie majątkowe H. Sokołowska

PDFosw.m.H.Sokolowska_20150505065221.pdf

 

Oświadczenie majątkowe K. Piwowarczyk

PDFosw.m.K.Piwowarczyk_20150505072035.pdf

 

Oświadczenie majątkowe K. Widłak

PDFosw.m.K.Widlak_20150504110340.pdf