Niesłyszący

Oświadczenia Radnych Gminy Wiślica 2015

Stanisław Bystrzanowski                                                
PDFośw.s_b.pdf

Kazimierz Kaleta                                                  
PDFośw.k_k.pdf

Jan Książek                                              
PDFośw.j_k.pdf

Tadeusz Nowak                                            
PDFośw.t_n.pdf

Filosek Sylwester                                          
PDFośw.f_s.pdf

Henryk Ignacak                                      
PDFośw.h_i.pdf

Andrzej Kucięba                                      
PDFośw.a_k.pdf

Andrzej Wnuk                                   
PDFośw.a_w.pdf

Zdzisław Kaczmarczyk                                   
PDFośw.z_k.pdf

Kazmierz Gruchała                                 
PDFośw.k_g.pdf

Stanislaw Borzęcki                                
PDFośw.s_b.pdf

Jan Krzyżak                              
PDFośw.j_k.pdf

Jacek Gocyk                       
PDFośw.j_g.pdf

Marcin Szostak                     
PDFośw.m_sz.pdf

Jarosław Wiek                    
PDFośw.j_w.pdf