Niesłyszący

Oświadczenia Radnych Gminy Wiślica 2015

Stanisław Bystrzanowski                                                
PDFośw.s_b.pdf (945,00KB)

Kazimierz Kaleta                                                  
PDFośw.k_k.pdf (1,30MB)

Jan Książek                                              
PDFośw.j_k.pdf (1,42MB)

Tadeusz Nowak                                            
PDFośw.t_n.pdf (1,37MB)

Filosek Sylwester                                          
PDFośw.f_s.pdf (1,35MB)

Henryk Ignacak                                      
PDFośw.h_i.pdf (1,37MB)

Andrzej Kucięba                                      
PDFośw.a_k.pdf (1,36MB)

Andrzej Wnuk                                   
PDFośw.a_w.pdf (1,32MB)

Zdzisław Kaczmarczyk                                   
PDFośw.z_k.pdf (1,37MB)

Kazmierz Gruchała                                 
PDFośw.k_g.pdf (517,63KB)

Stanislaw Borzęcki                                
PDFośw.s_b.pdf (1,29MB)

Jan Krzyżak                              
PDFośw.j_k.pdf (1,33MB)

Jacek Gocyk                       
PDFośw.j_g.pdf (520,88KB)

Marcin Szostak                     
PDFośw.m_sz.pdf (1,32MB)

Jarosław Wiek                    
PDFośw.j_w.pdf (1,36MB)