Niesłyszący

23 maja 2015 r. zapraszamy na "Dzień otwarty" w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Informacja

     W dniach 25-31 maja 2015 r. przypada Europejski Tydzień Walki z Rakiem w związku z powyższym Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy zaprasza wszystkie Panie na "Dzień otwarty" w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, który odbędzie się w sobotę 23 maja 2015 r. w godz. od 10.00 do 13.00 .

     W tym dniu Panie między 50 a 69 rokiem życia, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 2 lat będą mogły skorzystać z bezpłatnej mammografii oraz Panie między 25-59, które nie miały wykonywanej cytologii w ciągu ostatnich 3 lat z bezpłatnej cytologii. Również w tym dniu Wojewódzki Ośrodek Koordynujący przygotowuje stoisko promujące badania mammograficzne i cytologiczne, na którym Panie będą mogły dowowiedzieć się w jakich placówkach można wykonać bezpłatne badanie w ramach programu. Będzie można nauczyć się samobadania piersi na fantomach. Wszystkim Paniom, które wykonają w tym dniu badania zostaną wręczone materiały informacyjno-edukacyjnez zakresu profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.