Niesłyszący

"Akcja lato 2015 - Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży"