Niesłyszący

Protokoły z sesji Rady Gminy 2015

Protokół z sesji Rady Gminy -  12 marca 2015 r.
Protokół nr IV - IV.pdf 

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  20 kwietnia 2015 r.
Protokół nr V - V.pdf 

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  27 maja 2015 r.
Protokół nr VI - VI.pdf 

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  26 czerwca 2015 r.
Protokół nr VII - VII.pdf 

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  6 sierpnia 2015 r.
Protokół nr VIII - VIII.pdf 

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  29 września 2015 r.
Protokół nr IX - IX.pdf

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  12 października 2015 r.
Protokół nr X - X.pdf

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  30 października 2015 r.
Protokół nr XI - XI.pdf 

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  30 listopada 2015 r.
Protokół nr XII - XII.pdf 

 

Protokół z sesji Rady Gminy -  30 grudnia 2015 r.
Protokół nr XIII - XIII.pdf