Niesłyszący

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „G5” wspólnie z Forum Aktywizacji ObszarówWiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pn.  „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.

Data i miejsce szkolenia: 25.06.2015 r. Gminne Centrum Kultury w Stopnicy

Czas trwania szkolenia od 12.00 do 18.00

Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków  Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Cele Szkolenia

1. Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015. 

2. Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020.

3. Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

 

Program Szkolenia

                                                                                                                             

11.45 - 12.00 Rejestracja uczestników.

12.00 – 13.15 Informacja dotycząca efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

13.15 – 13.30 Przerwa kawowa.

13.30 – 15.30 Prezentacja działań PROW 2014-2020

15.30 – 16.30 Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

16.30 – 16.45 Podsumowanie i ewaluacja szkolenia

16.45 Obiad

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu  do dnia 23.06.2015 r. meilowo biuro.g5@wp.pl lub telefonicznie 41 376 54 82

Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych przygotowanych w oparciu o najnowsze dane z Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.

Prezes Zarządu

                                                                         Artur Cygan