Niesłyszący

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do zmiany lub podniesienia kwalifikacji pracowników