Niesłyszący

Sesja Nr VI z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2015 r.

Uchwała Nr VI/52/2015 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

52.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2015 r.

Uchwała Nr VI/53/2015 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu oraz sprzętu  pożarniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju

53.pdf

 

 

Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2015 r.

Uchwała Nr VI/54/2015 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy z 2014 rok.

54.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2015 r.

 

Uchwała Nr VI/55/2015 - w sprawie wyposażenia w majątek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy

55.pdf

 

 

Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2015 r.

Uchwała Nr VI/56/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej części nieruchomości ozn. nr 971/3 położonej w Wiślicy

56.pdf

 

 

Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2015 r.

Uchwała Nr VI/57/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości ozn. nr 971/3 położonej w Wiślicy

57.pdf

 

 

Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2015 r.

Uchwała Nr VI/58/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej działek ozn. nr 439, 475, 487 i 864/4 położonych w Gluzach.

58.pdf

 

 

Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2015 r.

Uchwała Nr VI/59/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki ozn. nr 317/2 położonej w miejscowości Hołudza.

59.pdf

 

 

Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2015 r.

Uchwała Nr VI/60/2015 - w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

60.pdf

 

 

Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2015 r.

Uchwała Nr VI/61/2015 - w sprawie uchylenia uchwały intencyjnej Nr V/48/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 20.04.2015 roku

61.pdf

 

 

Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2015 r.

Uchwała Nr VI/62/2015 - w sprawie uchylenia uchwały intencyjnej Nr V/49/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 20.04.2015 roku

62.pdf

 

 

Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2015 r.

Uchwała Nr VI/63/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. Nr 1544 (ark. nr 2) położonej w miejscowości Jurków, stanowiącej własność Gminy Wiślica.

63.pdf

 

 

Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2015 r.

Uchwała Nr VI/64/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. Nr 305/4 położonej w miejscowości Hołudza stanowiącej własność Gminy Wiślica

64.pdf

 

 

Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2015 r.

Uchwała Nr VI/65/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. Nr 337 położonej w miejscowości Wawrowice, stanowiącej własność Gminy Wiślica.

65.pdf