Niesłyszący

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 37