Niesłyszący

Podziękowanie dla sponsorów imprezy pn. "Święto Plonów-Dożynki Gminne 2015"

                            herb_wislica_small.png                         

  W imieniu organizatorów przekazujemy serdeczne podziękowania sponsorom

za wsparcie finansowe imprezy

„Święto Plonów - Dożynki Gminne 2015”,

które odbyły się 23 sierpnia 2015 r. w Wiślicy:

 1. Zarządowi Banku Spółdzielczego w Busku – Zdroju - Pani Prezes Annie Karwat                              
 2. Zakładowi Remontowo – Budowlanemu „BUDKOM”- Panu Leszkowi Świątkowi             
 3. Zakładowi Metalowo –Kotlarskiemu „SAS” – Panu Mieczysławowi Sas
 4. Firmie SYMETRA – Panu Wojciechowi Wielogórskiemu                                                                       
 5. GS „SCH”  w Koniecmostach – Panu Prezesowi Markowi Wiązani                                           
 6.  Budownictwu Robót Ziemnych KWIAT-KOP -  Pani Annie Kwiatkowskiej
 7. Zakładowi Wodno – Kanalizacyjnemu w Gorysławicach - Panu Andrzejowi Piwowarczykowi
 8. Polskiemu Składowi  Budowlanemu  „BORTO” w Busku -  Zdroju                              
 9. Przedsiębiorstwu Robót Drogowych - Panu Adrianowi Cieśli
 10. Hurtowni „KASIA” - Panu Andrzejowi Pawłowskiemu
 11. Radnemu Rady Powiatu Buskiego – Panu Krzysztofowi Gajkowi

 

Dzięki Państwa wsparciu impreza stała się uroczystością wyjątkową.

Była ona nie tylko prezentacją dorobku kulturalnego, kuchni regionalnej ale szansą na promocję gminy.

        Za otrzymane wsparcie gorąco dziękujemy oraz przesyłamy najserdeczniejsze życzenia, dużo szczęścia
 i sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

Wójt Gminy Wiślica
Stanisław Krzak
Stowarzyszenie
„Wiśliczanie”
Rada Gminy
Wiślica