Niesłyszący

"Świętokrzyski Karp" zaprasza do wspólnej pracy nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

 

Stowarzyszenie „LGR Świętokrzyski Karp”                                                                    Rytwiany, dn. 28.08.2015 roku                     

ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany

Tel. +48 795 492 195 lub 15/864 78 06

e-mail:biuro@swietokrzyskikarp.pl

 

Szanowni mieszkańcy

        W związku z rozpoczęciem prac nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Rybackiej Świętokrzyski Karp, Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do wspólnej pracy nad głównymi założeniami tego dokumentu. Państwa głos w procesie tworzenia strategii jest dla nas niezwykle istotny, w związku z tym  prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur  z terenu gmin Rytwiany, Osiek, Połaniec, Oleśnica, Pacanów, Stopnica, Busko Zdrój, Wiślica, Gnojno, Szydłów do Zespołu do spraw LSROR, który będzie gremium konsultacyjnym przy projektowaniu LSROR.

          Mamy głęboką nadzieję na zaangażowanie z Państwa strony i pomoc przy tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju tak, aby była ona opracowana na miarę potrzeb i oczekiwań mieszkańców z terenu LGR Świętokrzyski Karp.

Zgłoszenia Kandydatów do Zespołu do spraw LSROR należy dokonać mailowo na adres   lub w formie papierowej w biurze stowarzyszenia na załączonym formularzu do dnia 4 września 2015r.

O ostatecznym składzie zespołu zadecyduje Zarząd Stowarzyszenia „LGR Świętokrzyski Karp”

           Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia

„LGR Świętokrzyski Karp”

ZESPÓŁ DS LSROR.jpeg

Załącznik: KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA  ZESPÓŁ DO SPRAW LSROR