Informujemy, że dnia 27.05.2022 r. (piątek) o godz.13.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze lokalnej

W miejscowości Skorocice nastąpi przebudowa drogi gminnej nr 004386T na długości 1550 metrów. Jest to droga łącząca wieś Skorocice z przysiółkiem Aleksandrów.

Zakres robót obejmie następujące prace:

- uwałowanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 5 cm;

- wykonanie nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm oraz półmetrowych poboczy na całym odcinku objętym przebudową.

Jest to drugi etap prac prowadzonych na tym odcinku,  kończący przebudowę.