Niesłyszący

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze lokalnej

W miejscowości Skorocice nastąpi przebudowa drogi gminnej nr 004386T na długości 1550 metrów. Jest to droga łącząca wieś Skorocice z przysiółkiem Aleksandrów.

Zakres robót obejmie następujące prace:

- uwałowanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 5 cm;

- wykonanie nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm oraz półmetrowych poboczy na całym odcinku objętym przebudową.

Jest to drugi etap prac prowadzonych na tym odcinku,  kończący przebudowę.