Niesłyszący

"Świętokrzyski Karp" zaprasza na spotkanie konsultacyjne mieszkańców Gminy Wiślica

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY WIŚLICA

            W związku z rozpoczęciem prac nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGR  Świętokrzyski Karp chcielibyśmy zaprosić  Państwa do wspólnej pracy nad głównymi założeniami tego dokumentu.

Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu organizowanym w dniu 12.10.2015r. o godzinie 1530 w budynku OSP w Wiślicy. 
            Państwa głos w procesie tworzenia LSR jest dla nas niezwykle istotny i w związku z tym mają Państwo realny wpływ na to w jakim kierunku będziemy podążać w kolejnym okresie programowania.
            Mamy głęboką nadzieję na zaangażowanie z Państwa strony i pomoc przy tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju tak, aby była ona opracowana na miarę potrzeb  i oczekiwań mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Rybackiej Świętokrzyski Karp.
            Aby wziąć udział w spotkaniach nie trzeba się zapisywać, należy tylko przyjść                       i czynnie uczestniczyć podpisując listę obecności.
Wszystkie zebrane podczas spotkań informacje zostaną poddane wnikliwej analizie przez zespół  tworzący Lokalną Strategię Rozwoju.

                                                                                                                                            Prezes Stowarzyszenia

                                                                                                                                           „LGR Świętokrzyski Karp”

                                                                                                                                              Wacław Szczoczarz

LICZYMY NA PAŃSTWA POMOC W ROZPOWSZECHNIANIU I ZBIERANIU INFORMACJI.
Informacje o terminach i miejscach spotkań z mieszkańcami znajdziecie też Państwo na naszej stronie  www.swietokrzyskikarp.pl
Stowarzyszenie „LGR Świętokrzyski Karp”
ul. Szkolna 1

28-236 Rytwiany
tel. 15 864 78 06, e-mail biro@swietokrzyskikarp.pl

ZESPÓŁ DS LSROR.jpeg


 

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne

Mieszkańców

GMINY WIŚLICA

 

dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju
w obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej

 

Termin spotkania:

12.10.2015 r. (poniedziałek) godz. - 1530

Miejsce spotkania:

Budynek OSP w Wiślicy

RAZEM STWÓRZMY NASZĄ

LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU !!!

Stowarzyszenie „LGR Świętokrzyski Karp”
ul. Szkolna 1 , 28-236 Rytwiany
tel. 15 864 78 06, e-mail biro@swietokrzyskikarp.pl

ZESPÓŁ DS LSROR.jpeg