Niesłyszący

Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych w Gminie Wiślica

Baner_UE_KapitalLudzki_SBRR_800.jpeg

Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych w Gminie Wiślica

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego funduszu Społecznego -Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddzialanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Projekt doposażenie oddziałów przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych w Gminie Wiślica. 

Projektem zostały objęte dwie szkoły:

Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych z jednym oddziałem przedszkolnym,

Zespół Szkolno Przedszkolny  z dwoma oddziałami przedszkolnymi.

W ramach projektu  został doposażony 1 plac zabaw w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych poprzez zakup i montaż brakującego wyposażenia.

W dwóch szkołach podstawowych tj: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy oraz Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych w oddziałch przedszkolnych zostały dostosowane toalety dla potrzeb dzieci młodszych

Dla dwóch oddziałów przedszkolnych w Zesple Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy został zakupiony sprzęt związany z doposażeniem dydaktycznym oraz umeblowaniem, została doposażona kuchnia, zostało zakupione wyposażenie w utzrymanie czystości w pomieszczeniach, wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, jak również zakupiony został sprzęt multimedialny służący do edukacji. Natomiast oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych został wyposażony w sprzęt związany z doposażeniem dydaktycznym oraz umeblowaniem, wyposażenie do utzymanie czystości w pomieszczeniach, wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, jak również zakupiony został sprzęt multimedialny służący do edukacji.

Łączna wartość wyposażenia wyniosła 168 392,56 zł